Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Milliondryss over realfag

Matematikkdidaktikk-miljøet ved Fakultet for realfag har fått i alt 12.4 millioner kroner fra Forskningsrådet. Midlene er delt på to prosjekter som begge løper i perioden 2003 til 2007. Rektor Ernst Håkon Jahr feiret med prosjektlederne Barbara Jaworski og Anna Kristjánsdóttir.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Professor Barbara Jaworski

ble tildelt syv millioner kroner til et prosjekt innenfor KUL-programmet – Kompetanse, Utdanning og Læring. Professor Anna Kristjánsdóttir er prosjektleder for et prosjekt innenfor SHP – Strategisk høgskoleprogram – som er tildelt 5,4 millioner kroner.

Samordner

Jaworskis prosjekt heter "Learning Communities in Mathematics: Enhancing knowledge of mathematics, and of mathematics learning and teaching through a collaborative inquiry model".

Kristjánsdóttirs prosjekt har tittelen "Matematikk, læring og kompetanse. Strategisk høgskoleprogram i matematikkdidaktikk".

Forskningsrådet ber om at de to prosjektene blir koordinert innenfor de økonomiske rammene de har fått midler tid. Fakultetsledelsen og de to prosjektlederne arbeider nå med dette.

 

Sterkt fagmiljø

- Det betyr noe for hele institusjonen når slike prosjekter går inn, konstaterte rektor Ernst Håkon Jahr under kakefesten da tildelingene ble feiret.

Forskningsmidlene innebærer en anerkjennelse av matematikkdidaktikk-fagmiljøet ved Fakultet for realfag.

Oppbyggingen av fagmiljøet er en sentral del av arbeidet for universitetsstatus.

- Faggruppene blir så sterke at vi får tyngde til og mulighet til å hente ut flere midler fra de forskjellige forskningsprogrammene, sa rektor.

HiA fikk beskjed da de første strategiske forskningsmidlene gikk inn at lista ville bli lagt ekstra høyt for de høgskolene som fikk uttelling i første runde. Det betyr at fagmiljøet i matematikkdidaktikk har levert en ekstra god søknad, konstaterte rektor, og la til:

- Vi er naturligvis veldig stolte over dette. HiA er avhengig av at miljøet fungerer så godt, sa Ernst Håkon Jahr med Agder Universitet i blikket.

- Behagelig samrøre

Dekanus ved Fakultet for realfag, Per Kristian Egeberg,

takket spesielt den Merga-gruppen innenfor matematikkdidaktikk og de to prosjektlederne for innsatsen som bidrar til å bygge opp fakultetets kompetanse på en så utmerket måte.

Professor Anna Kristjánsdóttir var naturligvis svært glad over prosjektmidlene, som sin kollega professor Barbara Jaworski. Begge er relativt ferske på HiA, hentet inn for et års tid siden da fagmiljøet ved matematikkdidaktikk ekspanderte kraftig.

- Det er en meget behagelig samrøre på fakultetet, både mellom de ansatte og mellom ansatte og studentene. Samtidig er det et ønske om inkludering ikke bare på HiA, men også i forhold til kolleger utenfor fakultetet, for eksempel de pedagogiske miljøene i Kristiansand kommune

og ved Sørlandets kompetansesenter . Samarbeidet med Fakultet for teknologi i Grimstad er også økende, sa Kristjánsdóttir, før hun og Jaworski hevet glassene med eplecider i en felles skål:

- Let’s drink to inclusiveness!

Millionene betyr også at det blir økonomisk rom for flere stipendiater, som det ikke vil by på vanskeligheter å få tak i:

- Vi har hatt utdanning på hovedfagsnivå i åtte år, og har uteksaminert rundt 50 kandidater. En del av disse er motivert, og vi følger dem opp og holder kontakten, forteller høgskoledosent Trygve Breiteig

fornøyd.