Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Markerte 100-årsdagen for Clara Holsts doktordisputas

Onsdag var det 100 år siden Norges Clara Holst som første kvinne i Norge disputerte for doktorgraden. Begivenheten ble behørig markert på Høgskolen i Agder der Eva Bergsland, Clara Holsts niese, avduket en minneplakett i nettopp Clara Holsts auditorium.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Dette er svært gledelig. Jeg husker jo tante fra jeg var liten, og som voksen har jeg jo visst om hennes ekstraordinære akademiske prestasjoner. Dette er derfor stort og meget hyggelig for meg, sier Eva Bergsland .

Selve markeringen ble selvsagt holdt i Clara Holsts auditorium, som

også er stedet hvor Høgskolen i Agder holder sine doktordisputaser på Gimlemoen. Hovedtaler under den høytidelige markeringen var rektor Ernst Håkon Jahr, som i et spennende innlegg full av innsikt og innlevelse fortalte om Clara Holsts studietid og akademiske karriære.

Egen kvinnekonferanse i mars

Opprinnelig ønsket Høgskolen i Agder å arrangere en egen konferanse i Clara Holsts navn på disputasdagen hennes, der fokus ble satt på nettopp kvinner i akademika, deres status og framtidsutsikter.  Men denne er nå utsatt til 8.og 9. mars.

Kort om Clara Holst

Clara Holst (1868 - 1935) var den første kvinne som forsvarte en avhandling for doktorgraden i Norge.

Disputasen,  Studier og middelnedertyske laaneord i dansk i det 14. og 15. aarhundrede, var i Kristiania 10. desember 1903, og Clara Holst ble kreert til dr. philos. 12. desember 1903.

Clara Holst var i tillegg den første kvinnelige filologistudent i Norge  (1889), og den første kvinnelige filologiske kandidat (1896 - språklig-historisk lærereksamen).

Før disputasen hadde Clara Holst studieopphold bl.a. i Cambridge, ved Sorbonne, i Leipzig, København, Berlin, Magdeburg og Westfalen. Etter disputasen arbeidet hun bl.a. som foreleser i tysk uttale ved universitetet i Kristiania, som tysklærer ved Aars og Voss' skole i Kristiania, som dosent ved Wellesley College for kvinner i Boston og som assistant professor i germanske spårk ved University of Kansas. 

Mer om Clara Holst her!