Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Legger halvårsstudium i religionskunnskap til Sri Lanka

Lørdag 3. januar drar 25 lærer- og religionsstudenter fra HiA til Sri Lanka for å studere der i tre måneder. De er de første fra Norge som legger et helt studiesemester til det tidligere så krigsherjede paradislandet i Det indiske hav.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

FØLG DEM PÅ DERES EGEN HJEMMESIDE HER!

- Dette blir ikke bare faglig lærerrikt for den enkelte. Det blir også moro og en stor personlig opplevelse som sannsynligvis vil prege alle som blir med i mange år framover.

Det sier førstelektor Levi Geir Eidhamar  (bildet) ved Fakultet for humanistiske fag, som er faglig ansvarlig for studentene. Han er også drivkraften bak det nye tilbudet, som er blitt til i kjølvannet av den snart to år gamle fredsavtalen på øya, en avtale som Norge har bidratt vesentlig til.

Fire store verdensreligioner på en plass

Førstelektoren forteller at det nye studietilbudet på høgskolen i første rekke retter seg mot to studentgrupper. Den ene er fjerdeårsstudenter i lærerutdanningen som ønsker å ta et fordypningssemester i kristendom og religionsfag. Den andre er bachelorstudenter i kristendom som nå legger utenlandshalvåret sitt til Sri Lanka.

- Personlig er jeg ikke i tvil om at de har gjort et godt valg. Sri Lanka er ett av få steder i verden hvor de store verdensreligionene budisme, hinduisme, kristendom og islam har eksistert sammen over lang tid. Det er også et land hvor et mangfoldig religiøst liv setter sterkt preg på hverdagslivet.

- Sammen gjør dette Sri Lanka til et ypperlig sted hvor religionsstudenter kan gjøre feltarbeid. Det kan omtrent sammenlignes med tilsvarende studier innen kunsthistorie: En kan ikke studere det uten å se bildene. For oss blir det som å bo i et av verdens beste kunstmuseer i tre måneder.

Godt kjent på HiA

I tillegg til de faglige begrunnelsene er studietilbudet også oppstått med bakgrunn i både personlige og institusjonelle erfaringer og forpliktelser. Levi Geir Eidhamar har kjent til Sri Lanka siden 1988, da øya var ett av flere stopp på en lengre studiereise i Østen. Mens han var der ble han betatt av både folkene, forholdene og naturen.

- Allerede da så jeg at Sri Lanka bød på enestående muligheter for religionsstudier. Men den politiske og militære situasjonen som eksisterte da, la åpenbare hindringer i veien for dette.

Videre har Høgskolen i Agder lenge hatt forbindelser med landet. Fra 1980 til 1990 sendte daværende Agder distriktshøgskole årlig studentene på utviklingsstudiet til Sri Lanka på studietur. I forbindelse med opptrappinger av konflikten på øya, ble dette så avlyst – før fredsavtalen ble inngått i februar 2002. Det førte til at utviklingsstudentene igjen dro til Sri Lanka i januar i år.

- Høgskolen i Agder er med andre ord godt kjent med Sri Lanka. Fredsavtalen fra i fjor har også ført til at høgskolen i år har inngått en samarbeidsavtale med Ruhuna-universitetet nær byen Matara helt syd på øya . Også dette har vært sentralt for oppstarten av det nye studietilbudet, som på mange måter er et pilotprosjekt som kan bane veien for andre samarbeidsprosjekter innen undervisning og forskning. Aktuelle fagområder her kan for eksempel være økonomi og biologi, forteller Eidhamar.

- Kan bli et nytt Lesbos

På sikt ser førstelektoren i det hele tatt for seg at Sri Lanka har potensiale i seg til å utfylle Lesbos som et utenlands studiested ved Høgskolen i Agder.

- På Sri Lanka kan vi samarbeide med et universitet med en fagportefølje som passer godt for HiA. Vi kan kjøre kurs hele året. Reisekostnadene er relativt like Lesbos, mens oppholdsutgiftene bare er en brøkdel. Og studiereiser rundt i landet kan gi innblikk i ulike forhold som er relevante for flere fag, sier han.

Forutsetningene er selvsagt at det blir en varig fred i landet. Levi Geir Eidhamar har, på bakgrunn av fredsavtalen som er inngått, og som kan se ut til å danne grunnlag for en positiv utvikling, tro på det.

- Slik det er nå, er Sri Lanka ikke et mer utrygt land enn andre. Som andre steder i området er det trafikken, understrømmer i sjøen og fallende kokosnøtter og som er de største risikofaktorene. Og for oss som reiser ned nå, har vi jevn kontakt med ambassaden som gir oss oppdateringer på sikkerhetssituasjonen, forteller han.

Intensiv opplevelse

De 25 studentene som reiser 3. januar skal bo på gjestehus i nærheten av Ruhunda-universitetets studiested i Matara. Den første måneden vil de veksle mellom forelesninger i Matara og på selve universitetet. Forelesningene vil bli gitt av Levi Geir Eidhammer og to lærere fra Høgskolen i Bergen, som hver skal være vel en måned på Sri Lanka, samt inviterte gjesteforelesere fra Ruhunda-universitetet.

Den andre måneden skal studentene på studietur rundt om på Sri Lanka, mens de den tredje måneden igjen skal bo på sørkysten. Mens de er, der vil de også få besøk av høgskolens utviklingsstudenter som er på studietur på Sri Lanka som en del av sitt studium.

- Prisnivået gjør at studentene både kan bo og spise bra. Opplegget er imidlertid intensivt, med lange dager fulle av fag og opplevelser. Jeg tror alle som har meldt seg på gleder seg. Det gjør i alle fall jeg, sier Levi Geir Eidhamar.

 

MER? SE OGSÅ:

Info til Sri Lanka-studentene Ruhuna-universitetet Litt om byen Matara UDs reiseinformasjon om Sri Lanka