Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Læringsmiljøutvalget med egen nettside

Læringsmiljøutvalget har nå fått sin egen nettside: http://www.hia.no/lmu/.Her legger utvalget ut alle saker som det behandler, med innstillinger og vedtak.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Læringsmiljøutvalget ved HiA ble opprettet tidligere i høst. Det er et lovpålagt utvalg som normalt møtes fire ganger i semesteret. Da tar det opp saker som angår:

Fysiske forhold Psyko-sosiale forhold Undervisningsforhold Velferds- og studentsosiale forhold

Utvalget består av tre tilsatte og tre studenter. Disse er:

Studiedirektør Bjørn J. Monstad, Studieseksjonen Høgskolelektor Rein Terje Thorstensen, Fakultet for teknologi Høgskolelektor Jorunn Midtsundstad, Fakultet for pedagogikk Student Kristian L. Jørgensen, nestleder i STA (Studentorganisasjonen i Agder) Student Solveig Vikingsdal Student Ane Eliassen

Har du spørsmål, kontakt utvalgets sekretær, driftsleder Robert Dalen!