Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

LærerIKT prøves ut i lærerutdanningen

LærerIKT skal prøves ut i lærerutdanningen. HiA, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Oslo er tildelt prosjektmidler fra departementet for å prøve ut noen av ressursene i LærerIKT for lærerstudenter.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

LærerIKT er utviklet spesielt for lærere i arbeid, som et etterutdanningstilbud i pedagogisk bruk av IKT, og ikke først og fremst med tanke på studenter. Men konseptet inneholder så mye materiell og ressurser som også bør kunne utnyttes i en grunnutdanning, forteller Kjell Tybring Andrésen, studieleder i allmennlærerutdanningen og praktisk estetisk faglærerutdanning. Deler av LærerIKT blir etter nyttår gitt som tilbud til førsteårs lærerstudenter. Slik ekstra kompetanse vil være et godt konkurransefortrinn når studentene er ferdig utdannet og skal søke jobb. Dessuten vil erfaringene som gjøres være viktig for kompetansen som er bygget opp omkring LærerIKT.Utprøvingen vil ha noe forskjellig fokus ved de tre høgskolene som skal prøve ut LærerIKT i lærerutdanningen.