Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

IT-toppmøte ble bistandskonferanse

Førsteamanuensis Mikael Snaprud deltok som delegat i den norske delegasjonen til det første toppmøtet om informasjonssamfunnet WSIS 10.-12. desember i Geneve. Toppmøtet var organisert av FN og hadde til hensikt å styrke utviklingen av et inkluderende informasjonssamfunn. I løpet av en rekke forberedende møter ble fokus flyttet til bistand og IT i utviklingsland.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Flere initiativer presentert i rammen av de rundt 200 sidekonferansene bygger  på så kalt åpen kildekode eller fri programvare.   Det viste seg å være stor  interesse for Skolelinux, som er en norsk utvikling opprinnelig laget for norske skoler, men som også har stort potensiale i Afrika. Fri programvare kan  tilpasses og distribueres fritt videre til forskjell fra leverandøreide  løsninger. Fri programvare er som regel en forutsetning for tilpasning av  programvare til lokalt språk og kultur til en kostnad som er tilpasset lokale  lønninger. Den svenske bistandsorganisasjonen SIDA har allerede etablert nettverk mellom universiteter i Afrika. SIDA er interessert i Skolelinux og fri programvare som brobygger og platform for samarbeide. HiA har allerde etablert både forskning og undervisning basert på lang erfering fra arbeid med entreprenørskap i utviklingsland som Tanzania og Indonesia. HiA har også en internasjonalt anerkjent faggruppe som arbeider åpne systemer og  fri programvare. Et samarbeide mellom disse miljøer kan gi HiA en betydende rolle i arbeidet med å følge opp aksjonsplanen fra konferansen. Kombinasjonen av IT og bistandsarbeid vant frem som bærende tema i Geneve og har potensiale for å tiltrekke seg motiverte studenter. Delegasjonen var ledet av samferdselsminister Torild Skogsholm med delegater fra Samferdselsdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Utdannings og Forskningsdepartementet, Kultur og Kirkedepartementet, samt Barn- og familiedepartementet. Videre deltok Skolelinux, Forskningsrådet, NORAD, Organisasjonen Forum for Utvikling og Miljø, Abelia, LO og Post og Teletilsynet.  HiA var eneste akademiske institusjon som deltok fra Norge.  Den brede deltakelse fra departementer gjenspeiler betydningen av IT i forvaltning og utvikling. HiA kunne bruke sit faglige mangfold til å styrke arbeidet med utviklingsland og samtidig skape et mer attraktivt studium. WSIS i Geneve vil følges opp av et nytt toppmøte i Tunis 2005.