Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Interessert i forskerutdanninger innen religion og rytmisk musikk

Styret lyttet interessert da høgskoledirektør Tor A. Aagedal fortalte om mulige nye doktorgradesområder ved Høgskolen i Agder, og oppfordret fagmiljøene om å utrede nærmere Ph.d.-tilbud innen religion, etikk og samfunn og innen rytmisk musikk.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Dette er spennende. Som kjent har vi i dag Ph-d-tilbud innen nordisk språk og litteratur og innen matematikkdidaktikk, samtidig som vi ønsker å få det samme innen to området knyttet til siviløkonom- og sivilingeniørutdanningene våre. Det vi ønsker å få vite mer om, er om vi kanskje nå også bør vurdere å søke om å få tilsvarende tilbud innen flere områder enn disse fire, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

Særlig interesse skapte opplysningene om at det i dag er et særdeles sterkt fagmiljø ved Høgskolen i Agder knyttet til religion. Her er det nå et etablert masterstudium og det er aktuelt å arbeide for en forskerutdanning. Også innen området rytmisk musikk står høgskolens fagmiljø i en særstilling. Området er videre enestående i nasjonal sammenheng.

- Det vi ønsker nå, er at de to aktuelle fagmiljøene arbeider videre med sine planer og presenterer dem bredere på styrets møte i mai. Først da vil vi imidlertid kunne si noe mer om det er disse to områdene som vi nå bør arbeide for å bli våre neste doktorgradsområder, sier rektor Ernst Håkon Jahr.