Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hotellavtale for høgskolen

Høgskolen har deltatt i et felles anbud med flere universiteter og høgskoler på kjøp av hotellovernattinger. Ut fra dette er det inngått en rammeavtale med Rica Hotels ASA og Choice Hotels Scandinavia ASA.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Avtalen er forpliktende for høgskolen. Alle hotellovernattinger i forbindelse med tjenestereiser skal skje på et av kjedenes hoteller. Den kan også benyttes av tilreisende/gjester til høgskolen. Hotellavtalen gjelder frem til 30. juni 2005. Ved fakultetene har -kontaktperson for reiseinformasjon- (fakultetsadm.) oversikt over hoteller og priser. Tilsvarende ved adm. enheter.