Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA utsetter iverksettelsen av oppfinnerloven

Inntil retningslinjene er formelt behandlet ved Høgskolen i Agder, og vedtektene vedtatt av høgskolestyret, endrer ikke HiA dagens praksis i forhold til rettighetene til patenterbare oppfinnelser, sier forskningsdirektør Alf Holmelid. I artikkelen redegjør han for hvordan HiA arbeider med problemstillingen

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) er endret slik at universiteter og høgskoler, dersom de ønsker det, får anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Dette skjer gjennom å oppheve "lærerunntaket". Eventuelle verdier fra oppfinnelser fordeles mellom forsker og institusjon. Det er ikke lovfestet noen fordelingsnøkkelen mellom forsker og institusjon, eller hvordan institusjonen skal bruke sin del av eventuelle verdier. Loven finner du her:

Forskrifter må spesifiseres

Fordeling av rettigheter må spesifiseres i forskrifter ved den enkelte institusjon. Flere universiteter har fått på plass slike vedtekter. Det mest vanlige er en tredeling av rettighetene mellom institusjon, fagmiljø og oppfinner. Eksempel på dette er Universitetet i Oslo:

Høgskolen i Agder vil behandle retningslinjer knyttet til lov om retten til oppfinnelser i løpet av året. Inntil slike vedtekter er behandlet, vil høgskolen i følge høgskoledirektør Tor Aagedal (bildet ) ikke gjøre noe ensidig krav på rettigheter etter den nye loven.

Kommmersialisering

En annen del av loven pålegger institusjonene å legge til rette for at forskningsresultater kan kommersialiseres. Det har høgskolen iverksatt gjennom FORNY-programmet:

Høgskolen og FORNY-programmet inviterer 24. og 25. mars til et idestimuleringsseminar

i samarbeid med Sørlandets Teknologisenter AS.

10.000 kroner for god idé:

FORNY-prosjektet ved HiA utlover ”belønning” på inntil NOK 10.000 til idehavere som oppfyller kriteriene for forretningsideer i FORNY, reklamerer forskningsdirektør Alf Holmelid. Les i Ukenytt: