Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA sier ja til dagens tilknytningsform

Høgskolen i Agder støtter mindretallsforslaget i Ryssdalutvalget. Det går frem av høringsuttalelsen til utvalgets innstilling til ny universitets- og høgskolelov som Styret for Høgskolen i Agder behandlet onsdag.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Vi mener klart at loven ikke bør endres slik at universitetene og høgskolene får en ny tilknytningsform. Den vi har i dag er langt å foretrekke framfor å omgjøre institusjonene til stiftelser, sier styreleder og rektor Ernst Håkon Jahri en kommentar.

Vedtaket onsdag innebærer at rektor nå skal endelig utforme høgskolens høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling. Denne må leveres før 31. januar.

 Den endelige uttalelsen vil bygge på høgskoledirektørens innstilling i saken, som du finner her!

Se også: Mot en mer nyansert Ryssdaldebatt

Og debatten kan du følge her!