Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA-runolog i Vitenskapsakademiet i Oslo

Ekspert på tolkning av runeskrift, Michael Schulte, er invitert til å holde foredrag ved Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Postdok-stipendiat Michael Schulte arbeider ved Fakultet for humanistiske fag,

Institutt for nordisk og mediefag er invitert til å holde foredrag ved et internasjonalt runolog-symposium ved Vitenskapsakademiet i Oslo i september. Runologene er spesialister på tolkning av rune-skrift.

Konferansens tema er "Central research problems in connection with older runes".

Schulte skal drøfte det sen-urnordiske innskriftmaterialet med sine grafologiske og lingvistiske særtrekk. I denne sammenhengen skal han presentere en omfattende grafisk og morfofonologisk analyse av de såkalte overgangsinnskriftene. Et sentralt spørsmål er hvilke nordiske innskrifter som utgjør prototypiske kandidater av denne gruppen.

I kjølvannet av Michael Schultes foredrag utkommer også en utførlig anmeldesesartikkel i Norsk lingvistisk tidsskrift

1/2004, der Schulte drøfter Elmer Antonsens samlede bidrag til runologisk forskning i et helhetsperspektiv.