Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA nominert som årets markedsfører i Vest-Agder

Høgskolen i Agder ble nominert til hedersprisen som Årets Markedsførere i Vest-Agder 2003. Nominasjonen er gitt på grunn av målrettet, systematisk og strategisk markedsførings- og informasjonsarbeid over tid om høgskolen og høgskolens tilbud og rolle både på Sørlandet og i resten av landet.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Dette har vært virkelig moro. Det viser at det vi gjør, og også andre ansatte på høgskolen som arbeider med de samme tingene, blir sett og verdsatt. Det er også en klar spore til videre arbeid, sier Eli Skaranger og Jan Arve Olsen . Skaranger er kontorsjef i markedsføringsenheten i Studieseksjonen, mens Olsen er informasjonssjef på HiA.

Markedsføringens hederspris

Det er Markedsføringsforeningen i Kristiansand som deler ut hedersprisen Årets Markedsfører i Vest-Agder, en pris som ble stiftet i 1977.

Prisen gis til en person, et firma, en organisasjon eller institusjon i Vest-Agder som "særlig har fremhevet seg på markedsføringens område, både ved direkte markedsføring av varer og tjenester, og gjennom ide og produktutvikling, eller har vist et særlig engasjement for markedsføringens ide vis a vis myndigheter og allmennheten", som det heter i statuttene.

Studentrekruttering og mediapleie

- Når det gjelder Høgskolen i Agder er det særlig to ting som nominasjonskomitéen har lagt vekt på, forteller Eli Skaranger og jan Arve Olsen.

- Det ene er arbeidet knyttet til studentrekruttering, hvor vi etterhvert har visst at vi innen egen sektor gjør en god jobb. Det andre er arbeidet knyttet til synliggjøring og profilering av høgskolen i media og overfor besluttende myndigheter regionalt og nasjonalt. Også her har vi visst at vi er blant de beste i klassen. Men vi visste ikke like klart at også fagfolk utenfor egne rekker ser og er klar over dette, før høgskolen altså ble nominert til prisen som årets markedsførere, sier Skaranger og Olsen.

Kun slått av ABCenter

Selve prisutdelingen skjedde på en frokost i markedsføringsforeningens regi på Caledonien-hotellet i Kristiansand torsdag denne uka. De tre nominerte til hedersprisen var Høgskolen i Agder, bussenheten Metro Kristiansand og eiendomsmeglerfirmaet ABCenter. De tre var plukket ut blant nærmere 40 kandidater, og fram til frokosten var det ingen andre enn de tre nominerte som visste at de var nominert.

- At ABCenter fikk selve prisen er vel fortjent. Selv er vi meget godt fornøyd med plasseringen vår . Den slår jo fast at høgskolen står fram som en av de klart beste markedsførerne i Agder. Det gir oss som sagt en spore til videre arbeid på området, et område som vi tror vil bli stadig viktigere i årene som kommer, både dersom vi ønsker fortsatt god rekruttering til studiene og en synlig institusjon både regionalt og nasjonalt, sier Eli Skaranger og Jan Arve Olsen.