Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA med i profileringsgruppe for Kristiansand

Høgskolen i Agder er ved kontorsjef Eli Skaranger i Studieseksjonen invitert til å sitte i styringsgruppen for det store profilprosjektet som Kristiansand kommune nå setter i gang.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Målet er å finne fram til hva som særpreger byen – hva er Kristiansands profil, hva ønsker vi at denne byens skal kjennetegnes ved og hva må vi gjøre for å oppnå dette, forteller Eli Skaranger.

- Spesielt spennende er det at dette profileringsprosjektet skal henge sammen med kommuneplanarbeidet! Dette er altså ikke et løsrevet prosjekt, men det kan få innvirkning på byens utvikling! At høgskolen er representert i styringsgruppen i prosjektet, sier noe om hvor vesentlig HiA er for byen og byens utvikling.

- Høgskolen er, særlig i sitt rekrutteringsarbeid, også helt avhengig av å samsnakke med sine vertsbyer om nettopp ting som dette. Det er derfor flott at vi blir med på dette prosjektet i Kristiansand på en måte som dette.

Åpent profileringsseminar tirsdag 16. desember

I forbindelse med prosjektstarten inviterer styringsgruppen for "Profilering av Kristiansand" til et åpent seminar om Kristiansands profil. Det holdes tirsdag 16. desember fra kl. 18.00 til 21.30 på Sørlandets kunstmuseum. Hensikten med møtet er å samle innspill fra folk flest om hva de mener bør være med når Kristiansands profil nå skal beskrives.

- Jeg oppfordrer HiA-studenter og ansatte til å komme til Sørlandets kunstmuseum denne kvelden og si hva de mener er viktig. Det er en god anledning til å delta i premissgivingen for prosjektet. Ikke minst gjelder hvordan Høgskolen i Agder skal være tydelig i den uttrykte profilen for Kristiansand by, sier Eli Skaranger.

HELE INVITASJONEN TIL PROFILERINGSMØTET FINNER DU HER!

Bredt sammensatt styringsgruppe

Selve styringsgruppen for prosjektet "Profilering av Kristiansand" er bredt sammensatt, med deltakere fra flere sider av samfunnet. Medlemmen er:

Bjarne Ugland, varaordfører (leder) Toffen Gunnufsen, festivalsjef Quart-festivalen (nestleder) Hege Tallaksen, politiker, Kristiansand kommune Randi Jessen, administrerende direktør, Sørlandets kunstmuseum Eli Skaranger, kontorsjef for markedsføring, studieinformasjon og studieveiledning, Høgskolen i Agder Åkki Lidi, daglig leder, Frk.Larsen Richard Jacobsen, onTarget