Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA blant de beste høgskolene

Høgskolen i Agder kommer på 6. plass i en ny stor undersøkelse om kvaliteten ved samtlige høgskoler i landet. Høgskolen i Lillehammer er best – Høgskolen i Gjøvik får bunnotering.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Undersøkelsen er foretatt av tidsskriftet "Mandag morgen", ledet av framtidsscenarieeksperten Terje Osmundsen

- blant mye annet også tidligere politisk rådgiver for statsminister Kaare Willoch.

Kriteriene undersøkelsen bygger på er informasjon om studiepoeng, strykprosent, studenter per ansatt, andel internasjonale studenter og andel kvinnelig ansatte. Statistikkene er hentet fra NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og er basert på skolenes egne innberetninger. De øvrige indikatorene er hentet fra stud.mag-undersøkelsen som NIFU og TNS Gallup gjennomfører. Høgskolene i Sogn og Fjordane, Finnmark og den samiske høyskolen er ikke med på grunn av manglende data.

Les oversikten over bakgrunnsmaterialet i Mandag morgen:

Her er oppslaget i TV2Nettavisen, som ble presentert i TV2-nyhetene søndag:

Og på Lillehammer er de fornøyd - les i Gudbrandsdølen-Dagningen:

mens Høgskolen i Lillehammer feirer med bløtkake til alle i dag klokka 12.