Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

GUADEC 2004 kommer til Norge

Fri programvare til alle er målet når flere hundre fagfolk fra hele verdenmøtes på Høgskolen i Agder neste sommer. Da går den 5. årlige europeiske GNOME bruker- og utviklerkonferansen - GUADEC - av stabelen i Kristiansand.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Den femte årlige europeiske GNOME bruker- og utviklerkonferansen (GUADEC) vil samle utviklere, brukere av GNOME og fri programvare, ledere fra industri og offentlig næringsliv i Kristiansand fra 28. - 30. Juni 2004.Konferansen viser mulighetene og utviklingsretninger for GNOME, brukergrensesnittet for arbeidsstasjoner, PCer, servere i nettverk, og mobile enheter.

- Vi gleder oss til å få GUADEC til Kristiansand, sier Ernst Håkon Jahr, rektor for Høgskolen i Agder.

- GUADEC vil skjerpe vårt fokus og styrkeinnsatsen i arbeidet med fri programvare i utdanning, industri oge-forvaltning. Vi forventer at GUADEC i Kristiansand vil ha avgjørende betydning for forståelse og bruk av åpne standarder og fri programvare i Europa generelt og i Skandinavia spesielt.

GUADEC holdes fra 28. - 30. juni 2004 ved Høgskolen i Agder i Kristiansand i samarbeid med Grimstad studentenes Linux brukergruppe (GLUG), Agder LUG og Norsk UNIX User Group (NUUG). Konferansen vil by på kjente profiler fra industri, IT-politisk ledelse, GNOME og andre prosjekter innen fri programvare

- GUADEC har hatt eksponensiell vekst de siste fire årene, og stor innflytelse på utvikling og bruk av åpen programvare i de landene hvor konferansen har vært tidligere, sier Timothy Ney, administrerende direktørforGNOME Foundation.

- GUADEC samler folkene som lager GNOME for å diskutere og demonstrere det de har laget og for å stake ut retningen for framtidig utvikling. Kombinasjonen av utviklere, IT ledere og folk fra offentlig næringsliv kommer virkelig til å slå gnister.

- Hensikten er å utvikle fri programvare med minst like god kvalitet som leverandøreid programvare, sier førsteamanuensis Mikael Snaprud ved Fakultet for teknologi . Snaprud er sentral i arbeidet med åpen kildekode ved HiA.

GNOME er et fri-programvare prosjekt som utvikler en komplett desktop, som er enkel å bruke for GNU/Linux (som oftest kalt bare Linux), BSD, Solaris, HP-UX og en rekke andre Unix og Unix-lignende operativsystemer. Mer enn 700programvareutviklere der over 100 er fulltids betalte utviklere bidrar med sin tid til prosjektet.

Kort om GUADEC

Den Europeiske GNOME Bruker og Utviklerkonferansen (GUADEC) er en årlig samling av GNOME utviklere, entusiaster, brukere i virksomheter, utdannings- og offentlig forvaltning fra hele verden. Det er et forum hvormedlemmer av GNOME prosjektet får presentert sitt arbeid og diskutert videre utvikling av GNOME. Hvert år velger GNOME Foundation et nytt land hvor konferansen holdes.

Kort om GNOME Foundation

GNOME Foundation er en global organisasjon, som består av hundretalls frivillige utviklere og ledende selskaper innen IT-industri, og har til formål å støtte videreføringen av GNOME. GNOME Foundation bistår GNOMEprosjektet med utvikling av visjoner, planer og en organisatorisk plattform, samt finansiell og rettslig støtte. GNOME er et fullstendig fritt og gratis brukermiljø for arbeidsstasjoner, nettverkstjenere og mobile internettenheter. Den moderne arkitekturen og designet til GNOME består også av en kraftig utviklingsplattform og et kraftig desktop miljø.Ledende selskaper innen IT-industri og datamaskinprodusenter støtter GNOME utviklingen.

For nærmere informasjon ta kontakt med

Mikael SnaprudFørsteamanuensisHøgskolen i Agdertlf 37 25 33 23e-post mikael.snaprud@hia.no

eller

Nils Ulltveit-MoeHøgskolen i AgderFøstelektortlf 37 25 33 35e-post nils.ulltveit-moe@hia.no