Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Furre leder i internasjonalt forskningsnettverk

 

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Seniorrådgiver Harald Furre i Agderforskning ble mandag 8. desember valgt til formann i ENSR (European Network for Social and Economic Research). ENSR er et nettverk av forskningsorganisasjoner med medlemmer i alle EØS-land.  Også i EUs kommende medlemsland og kandidatland er potensielle medlemmer valgt ut.  Disse vil bli permanente i løpet av 2004 slik atnettverket da dekker 32 land.   Agderforskning er norsk medlem i nettverket, som samarbeider for å gjennomføre forsknings- og utredningsprosjekter med særlig fokus på entreprenørskap, små- og mellomstore bedrifter og ulikespørsmål som angår bedrifters utvikling og konkurranseevne.  Hittil har nettverket gjennomført prosjekter for ca 200 millioner kroner, hovedsakelig for Europakommisjonen. Furre har vært styremedlem i nettverket de fem siste år og etterfølger nederlenderen Rob van der Horst som formann.   Nettverket etablerer fra neste år av eget kontor i Brussel og trapper opp samarbeid både om markedsføring og akademisk utvikling.