Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fruktbart samarbeid mellom HiA og Statoil innen informasjonssystemer

Vellykket Statoil-seminar lover godt for videre samarbeid.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Institutt for informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag holder gjennom partnerprogammet sitt en god del seminarer med ledende eksperter fra ulike forskningsmiljøer. Sist uke holdt man et seminar i Statoil med Fredric Landqvist fra Viktoriainstituttet i Gøteborg om erfaringer og suksessfaktorer og den rolle IT og kunnskapsinfratruktur spiller i bygging av bedriftsportaler.

Seminaret ble gitt for 20 IT-ledere og var svært vellykket. Tilbakemeldinga var svært god og lover godt for et videre samarbeid og partnerskap. Landquist er en høyt profilert ekspert som gir månedlige råd til IT ledere i svenske konsern, som Volvo, Skanska og Ericsson.

Neste seminar i rekken er 28. november på Gimlemoen, over temaet "How to evaluate IT investments", med Dr. Petri Hallikainen fra Helsinki University of Economics, Finland, og Ass. Prof. Qing Hu fra Florida Atlantic University. Partnerskapet med Statoil gjør det mulig for oss å finansiere også dette seminaret.