Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Framdriftsplan for UiA-HiT-prosessen

Universitetsstyret har vedtatt framdriftsplanen for UiA-HiT-prosjektet fram til styrene tar sine beslutninger i midten av juni.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Les mer om fellesprosjektet, fellestiltak og annet på fellesprosjektets nettsted - http://www.uiahit.no/

I styremøtet 9. april vil UiA-styret få presentert sluttrapporten, som så blir sendt på høring internt og eksternt. Listen over høringsinstanser som følger saken er foreløpig og blir supplert både regionalt og nasjonalt. (Klikk inn til styremøtet 26. februar og scroll ned til saksframlegget i Ssak 27/14.)

Blant annet vil samtlige kommuner på Agder få anledning til å uttale seg, Arendal næringsforening, Studentsamskipnaden i Agder, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og andre som måtte bli foreslått.

1. mars: Frist for rapporter fra utviklings- og forskningsprosjekter på både vitenskapelig og administrativt hold som Fellesprosjektet UiA-HiT har gitt tilskudd til. Styret blir orientert om denne delen av fellesprosjektet i møtet 9. april.

Les mer om fellesprosjektet, fellestiltak og annet på fellesprosjektets nettsted - http://www.uiahit.no/  - og se UiA-Aktuelt for «Rapport fra utredningsgruppen for UiA-HiT»  og «Rapporter fra HiT-UiA-prosjektets mulighetsgrupper».

 Framdriftsplan:

Tirsdag 11. mars: Prosjektstyret har møte

Mandag 17. mars: Arbeidsutvalget drøfter utkast til prosjektstyrets sluttrapport om fusjon og samarbeid(høringsrapporten).

Onsdag 25. mars: Prosjektstyret behandler utkastet til sluttrapport.

Onsdag 9. april: Universitetsstyret får oversendt sluttrapporten i forkant av møtet (som da vil være offentlig). Styret vedtar opplegg for høringsprosessen.

Onsdag 9. april – mandag 26. mai: Høringsperiode, eksterne og interne høringsinstanser. Rektor møter alle instituttene og administrasjonen i Grimstad og Kristiansand etter denne planen: 

 

Tirsdag 29. - onsdag 30. april: Ledersamling i universitetet. Temaet diskuteres.

Onsdag 14. mai: Møte i universitetsstyret. Universitetsstyret avholder internseminar i forkant av styremøtet, dvs 13. mai. Seminaret er lukket.

Mandag 26. mai: Frist for høringsuttalelser.

Mandag 26. mai – torsdag 12. juni: Styresekretærene ved UiA og HiT (hhv. universitetsdirektøren (UiA) og rektor (HiT)) utarbeider saksgrunnlag for behandling i universitetsstyret (UiA) og høgskolestyret (HiT).

Onsdag 18. juni: Universitetsstyret behandler saken.

Torsdag 19. juni: HiT-styret behandler saken.

*********************************** 

Les mer om fellesprosjektet, fellestiltak og annet på fellesprosjektets nettsted - http://www.uiahit.no/