Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fra HIA til San Francisco og Singapore

To grimstadstudenter skal i sommermånedene ha praksisplasser i oppstartsbedrifter gjennom Gründerskolen. Den ene skal til San Francisco og den andre til Singapore. Det er første gang studenter fra Sørlandet deltar i dette utdanningsprogrammet.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Dette er selvsagt svært spennende både for studentene og for oss ved fakultetet. Nøyaktig hvilke bedrifter de to skal ha sine praksisplasser ved, er ennå ikke helt klart. Men det er klart at de drar til henholdsvis Silicon Valley ved San Fancisco og Singapore nå til sommeren, forteller førsteamaunensis og studiekoordinator Bernt Krohn Solvang .

De to studentene, Johan Kristian Nygård fra Grimstad og Kristian Melhuus Brandser fra Oslo følger begge kurset Forretningsutvikling ved Studiet i entreprenørskap og nettverksøkonomi i Grimstad kommende vår. Kurset vurderes som en del av forkunskapene til Gründerskolen. Nygård, som drar til Singapore (bildet t.h.),  tar kurset som en del av entreprenørskapsstudiet og Melhuus Brandser, som drar til San Francisco, tar det som en del av Mastergradsstudiet i industriell økonomi og informasjonsledelse.

Alle studentene ved Studiet i entreprenørskap og nettverksøkonomi vil etter avtale kunne bli evaluert for deltakelse i den såkalte Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. Det er dette de to grimstadstudentene har søkt og blitt tatt opp på.

Ved siden av et forkurs og et avslutningsseminar, omfatter Gründerskolen hospitering ved oppstartsbedrifter i USA; i Silicon Vally og i Boston, i Singapore og i Shanghai. Studietilbudet er på 30 studiepoeng og gjennomføres i samarbeid med Norges Forskningsråd og Norges Eksportråd.

- Vi er godt fornøyde med at Gründerskolen har innledet et samarbeid med det nye entreprenørskapstudiet ved HIA i Grimstad. Arbeidet i oppstartsbedriftene avtales med bedriften, men kan dreie seg om alt fra markedsplanlegging til utvikling av et forretningsområdet i bedriften. Deltakelse vil være av stor verdi for studentene som passerer nåløyet og blir tatt ut til å være med, forteller Bernt Krohn Solvang.