Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Førstesemesterassistenter vil hjelpe flere

Førstesemesterassistentene skal hjelpe nye studenter med å finne seg til rette på Høgskolen i Agder. Erfaringene nå som ordningen er halvveis i første testperiode er at studentene bruker ordningen mindre enn ventet, sier prosjektkoordinator Guri Paulsen (bildet).

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

HiA har førstesemesterassistenter for første gang i høst. Det er et ledd i tiltakspakken som skal hjelpe nye studenter i gang på best mulig måte.

Evaluering

23. oktober var høstens førstesemesterassistenter samlet til erfaringsutveksling, nå før eksamensperioden starter for fullt. Etter at første testperiode er over i februar, skal prosjektet evalueres.

- Innholdet i oppdraget er for uklart. Dessuten har studielederne, som skulle ha ansvaret for ordningen på fakultetene, heller ikke klart for seg hvordan assistentene kan brukes, lyder den generelle erfaringen.

- Studielederne ble ikke tilsatt før etter at semesteret var godt i gang. Det forklarer en del av dette, sier prosjektkoordinator Guri Paulsen.

Slik er de foreløpige erfaringene fra første del av førstesemesterassistentenes arbeidsperiode ved de forskjellige studiestedene.

I Arendal var det ingen som meldte seg da førstesemesterstillingene ble lyst ut.

Grooseveien:

Tre førstesemesterassistenter jobber i team og synes de har funnet sin plass. De er mellomledd mellom studentene og datafolk, fungerer som avlastning for resepsjonen og finner selv sine arbeidsoppgaver. De styrer i stor grad seg selv.

Dømmesmoen:

Førstesemesterassistentene har markedsført seg på flere måter, blant annet med skriv til alle studentene. Få henvendelser. Mange studenter har vært ute i praksis til nå, dermed kan tallet på henvendelser endre seg når studentene kommer tilbake fra praksis.

Gimlemoen:

Førstesemesterassistentene hadde "vakt" i studentkantina og i hallen de første tre ukene. Etter dette har det vært få henvendelser.

De fleste førstesemesterassistentene har kontortid, men blir lite oppsøkt. Likevel er det enighet om at det er viktig å ha kontorplass.

- En mulig løsning for å øke bruken av førstesemesterassistentene er kanskje å finne et felles kontor for alle. Dessuten er det aktuelt å finne sentrale møtesteder, og å ta en ny runde med studieledere og fakultetsledelser, sier prosjektkoordinator Guri Paulsen.