Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fikk 80.000.- fra Forskningsrådet

 

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Professor Jose J. Gonzalez ved Fakultet for teknologi har fått kr 80 000 for prosjektet "Assessment of Decision-Makers’ Performance in Complex Dynamic Microworlds" fra Norges Forskningsrådets midler under programmet "Forskningssamarbeid Norge-Tyskland."

Et tilsvarende beløp er tildelt av Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) til prosjektpartneren professor Klaus Breuer, Universität Mainz.

Prosjektet er forankret i systemdynamiske modeller for bl.a. beslutninger angående informasjonssikkerhet i organisasjoner.