Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fagdidaktikk på offensiven - ny bok!

Rapport fra seminar arrangert av Forum for fagdidaktikk ved Høgskolen i Agder Dømmesmoen 14. - 16. september 2002

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

I september 2001 arrangerte det nyetablerte Forum for fagdidaktikk ved Høgskolen i Agder det første av flere nasjonale seminarer på Dømmesmoen.

Målet var blant annet å skape et nasjonalt fagdidaktisk tyngdepunkt og å styrke den faglige kontakten til fagdidaktiske miljøer i utlandet.

Med foredragsholdere fra Danmark, Sverige, England og Tyskland klarte forumet langt på vei å realisere denne delen av programmet.

Foredragene formidlet et inntrykk av fagdidaktisk virksomhet både nasjonalt og internasjonalt og representerte et vidt spekter av fag og fagdidaktiske felt: samfunnskunnskap, litteratur, språk, historie, musikk, matematikk, nordisk og mediefag.

Nå har Forum for fagdidaktikk publisert en rapport fra seminaret, der foredragene gjenspeiles.

Mer om boken her!

 

Kort om forfatterne:

May-Brith Ohman Nielsen, 1962, er dr. philos. og førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bergen. Hun har skrevet avhandlingen Jord og ord fra 1997 og første bind av Senterpartiets historie, Bondekamp om markedsmakt 1920 –1959. Hun er koordinator for Forum for fagdidaktikk og redaktør av Scandinavian Journal of History.

Rolf Tønnessen, 1937, er dr. philos. og har skrevet avhandlingen Demokratisk dannelse i tysk perspektiv. Andre publikasjoner er Faithful Communist Teachers as Apostles of Freedom –Democratisation of DDR Schools after "die Wende" og Læreplaner i nasjonsbyggingsperspektiv – Ei sammenlikning mellom Norge og Tyskland.

Signe Mari Wiland, 1948, er høgskolelektor i engelsk ved Høgskolen i Agder. Hun har lang undervisningserfaring og har vært spesielt opptatt av litteraturundervisningens fagdidaktikk og forskning. Hun har skrevet Encounters with Literature sammen med Elisabeth Ibsen, UiO og arbeider med en doktorgrad i "reader response" i fremmedspråksammenheng.