Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fagdag - nyheter innen regnskap!

Institutt for økonomi inviterer til spennende fagdag om nyheter innen regnskap på Gimlemoen torsdag 4. desember!

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Målgruppen for kurset er revisorer, regnskapsførere, økonomiansvarlige, advokater og andre med interesse for temaet.

På kurset fokuseres det på bl.a.:

Endringer av regnskapsloven Innføring av IFRS - konsekvenser for norske foretak Pensjon Pensjonsordninger Økonomiske konsekvenser av ulike pensjonsordninger Regnskapsføring av pensjoner Gjennomgang og analyse av utvalgte selskapers pensjonsnote

Interessert? MER HER!