Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Får ros av Kofi Annan

FNs generalsekretær Kofi Annan roser Høgskolen i Agder og Grid Arendal i FNs siste sesjonsrapport. De to institusjonene framheves for sitt engasjement for utvikling og fattigdomsbekjempelse gjennom sin deltakelse i det virtuelle FN-universitetet i Arendal.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Dette er svært hyggelig. Generalsekretærens sesjonsrapport blir lest over hele verden, og at vi på denne måten blir sett så å si overalt, er selvsagt en fjær i hatten for oss, sier rektor Ernst Håkon Jahr  (t.h.) i en gla’kommentar.

Det er i sin årlige rapport fra siste sesjon i FN, denne gangen fra den 58. sesjonen, at generalsekretær Kofi Annan forteller om det globale og virtuelle FN-universitetet som ble formelt åpnet i juni i år. Det skjer i rapportens kapittel 3, under overskriftene Samarbeid for utvikling og Utrydding av ekstrem fattigdom.

Her peker generalsekretæren på det globale virtuelle universitetet i Arendal som et håndgripelig eksempel på et samarbeid som bygger digitale broer for å utvikle trygghet og fremgang for mennesker gjennom bærekraftig utvikling. I denne sammenheng framhever han særlig de viktigste institusjonene som er med i universitetsarbeidet: FN-universitetet, FNs utviklingsprogram UNEP, Grid Arendal og Høgskolen i Agder.

Skal gi et mastergradsstudium i utviklingsstyring

Høgskolen i Agders første bidrag i FN-universitetet er et mastergradsstudium i Development Management som er en spesialiseringsretning innenfor Global Evironment and Development Studies (GEDS).

- Mastergradsstudiet Development Management handler om hvordan menneskelige ressurser og naturressurser kan anvendes for å skape en positiv utviklingsprosess, sier professor Arne Olav Øyhus (bildet) ved høgskolens fakultet for økonomi og samfunnsfag.

Gir pilotkurs nå

Professoren forteller at mastergradsstudiet akkurat nå er til behandling i Nokut , det norske organet som sikrer kvalitetsinnholdet i alle høgre studietilbud som gis i og fra Norge. Det er ventet at Nokut tidligst vil gi sin tillatelse til at studiet settes i gang før jul i år.

-I mellomtiden er vi i gang med et pilotkurs, som er et mindre delkurs i mastergradstilbudet. Gjennom dette tester vi ut hvordan vi skal gå fram når vi tilbyr hele studiet virtuelt. Sentralt her står oppbyggingen av e-læringskurs og e-pedagogikk, sier han.

Arne Olav Øyhus forteller også at selve undervisningen, som altså vil bli tilbudt via FN-systemet over hele verden, vil bli nettbasert med samlinger av 2-3 ukers varighet i begynnelsen av hvert semester.

- Disse samlingene kan bli holdt ulike steder i verden. Det finnes i dag et globalt nettverk av akademiske partnerinstitusjoner som vil gi kurs innenfor studiet. Og studentene som skal ta studiet, vil bli tatt opp via disse institusjonene, sier han.

 

Dette sier Kofi Annan

Dette sier Kofi Annan om Høgskolen i Agder og Grid Arendal:(Uttdrag fra Report of the Secretary-General on the work of the Organization,General Assembly, Official Records, Fifty-eighth Session)

Chapter III: Cooperating for development: Eradicating extreme poverty:

123. "The Global Virtual University , which I launched in June 2003, a joint initiative of the United Nations University (UNU) and UNEP, is a tangible example of cooperation in building digital bridges to promote human security and prosperity through environmentally sustainable development.

The Global Virtual University is an international network of cooperating universities and institutions organized as a branch of UNU with an administrative centre at Arendal, Norway. Its core institutions are UNU, UNEP, the UNEP Global Resource Information Data Centre in Norway (GRID-Arendal) and Agder University College in Norway and it will deliver online courses and programmes on environment and development with a global outreach. Additionally, universities in Ghana, Uganda and South Africa are among its participants."