Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Etablerer eget senter for entreprenørskap og forretningsutvikling

Høgskolens fakultet for økonomi og samfunnsfag oppretter nå et eget senter for entreprenørskap og forretningsutvikling. Senteret skal være et ynglested for forskning knyttet til entreprenørskap og forretningsutvikling.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Førsteamanuensis Jan Inge Jenssen (bildet) er faglig ansvarlig for senteret, og seniorrådgiver Håkon Øgaard ved Agderforskning er koordinator.

Ynglested for kunnskapsbaserte bedrifter

- Vi  ønsker å utvikle Senter for entreprenørskap og forretningsutvikling til et anerkjent studie- og forskningsmiljø innenfor sitt felt. Senteret skal ha en internasjonal profil med sterke relasjoner til ledende fagmiljøer i Europa, forteller dekanus Harald Knudsen.

Han understreker at det nye senteret ikke er et etablerersenter i vanlig forstand. Fokus står på forskning om entreprenørskap og forretningsutvikling.

- Vi håper likevel på sikt at økt kunnskap om feltet vil kunne føre til en viss rådgivning,  i første omgang rettet mot kunnskapsbaserte bedrifter. Framtidens bedrifter i Norge må i stadig økende grad ha et betydelig kunnskapsinnhold for å kunne gi tilstrekkelig avkastning. Senter for entreprenørskap og forretningsutvikling etableres for å fremme aktiviteter på disse områdene, sier Harald Knudsen.

Universitetstypisk

Senteret skal gjennom sin virksomhet også fokusere på områder som er typiske for høgskoler/universiteter gjennom utvikling av poenggivende kurs, studier, konferanser, workshops etc. Mange av de beste universitetene i verden har utviklet slike sentre som en naturlig del av sine virksomhetsområder - som Harvard, Cambridge, Oxford og flere.

Faglig ansvarlig for senteret er førsteamanuensis Jan Inge Jenssen ved institutt for økonomi, og seniorrådgiver Håkon Øgaard (bildet) ved Agderforskning er ansvarlig for koordinering.