Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Drar i gang HiAVel [javæ:l]

Et tilfeldig lattemøte i Laura’s kaffebar fører nå til at Birgitte Kleivset (bildet) og Roger Ellefsrud konkretiserer tanken om et treffsted for yngre HiA-ansatte. Yngre er her definert som sinnstilstand. Torsdag er første samling, på Østsida.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Vi støtte tilfeldigvis på hverandre på Laura’s på Nedre Torv en ettermiddag, og begynte å snakke om at det ikke finnes noe møtested for de yngre HiAansatte, forteller Birgitte Kleivset fra Biblioteket.

Treffpunkt uten forpliktelser

- Mange som begynner å arbeide på HiA kommer fra andre steder i landet. Noen lar familien bli igjen der man kommer fra en stund, sier Roger Ellefsen i IKT-Ressurssenteret.

Uansett trenger HiA et sted der ansatte kan møtes uformelt over en pils eller kaffe. Særlig de som er unge til sinns og kan tenke seg et alternativ til lefsebaking, stavgang eller swingkurs – uten at det på noen måte er noe galt i disse syslene.

- I første omgang sjekker vi responsen, og så får tida vise hvor ofte slike treff skal arrangeres, sier Roger.

- Innholdet må vi også finne ut av etter hvert. Men det kan bli stand up, quiz-kurs eller andre ting, sier Birgitte.

Juniorpolitikk

HiA har en definert og velfungerende seniorpolitikk, mener de to. Det institusjonen trenger er en like god juniorpolitikk.

- Og da trenger HiA et juniorutvalg, sier Birgitte og Roger.

Og betegner HiAVel som en start.

Navnet er velvalgt, både som sørlandsk og som institusjonsidentifikasjon:

"

Javel"

Betydning 1:

Et mye brukt uttrykk på

Sørlandet. Uttrykket benyttes gjerne som

en hilsen når man tilfeldigvis

møter på en bekjent for eksempel på

Markens.

Betydning 2:

Passord benyttet for å få innpass på

HiA-ansattes samlingskvelder. Samt navnet

på aktiviteten som skal tilby "yngre" HiA-

ansatte en mulighet for å møtes.

 

HiAVel blir arrangert på torsdager etter jobb på Østsia.