0
Jump to main content

Djupedal mener høyere utdanning tåler et hvileskjær

Sterk kritikk fra universitets- og høgskolesektoren og frykt for dårlig kvalitet på barnehagetilbudet prellet av da kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) la fram sitt budsjett for pressen, skriver nettmagasinet Utdanning..

This article is more than one years old, and may contain outdated information.

Statsråden var tilfreds med profilen på sitt første egne budsjett. Han er særlig stolt av det høye beløpet som er satt av til utbygging av barnehageplasser og at det skal gi 19.300 barnehageplasser i 2007.

– Kolbjørn Hagen, leder i Forskerforbundet, mener barnehagesatsingen har gått ut over universitets og høgskolesektoren. Hva er din kommentar til det?– Jeg er stolt av barnehagesatsingen og er ikke enig med Hagen. På universitets- og høgskolesektoren får vi med dette budsjettet riktig nok en reell nedgang på en prosent. Men det er galt å betegne dette som smalhans. Vi har lagt inn et hvileskjær og det tåler denne sektoren godt, hevder Djupedal. Les hele artikkelen i www.Utdanning.ws

Øystein Djupedal: – Eit kvileskjer: – Budsjettframlegget er eit kvileskjer for universiteta og høgskulane etter at sektoren har hatt ein samla auke frå 14 til 21 milliardar kroner i løpet av dei siste åra. Det sa kunnskapsminister Øystein Djupedal til Uniforum i ein kommentar til at regjeringa foreslår ein reduksjon på 274 millionar kroner til universiteta og høgskulane. – Eg reknar eg med at sektoren vil tola ein realnedgang på ein prosent, også sidan finanssituasjonen deira ser så god ut. Det synest eg ikkje er dramatisk og eg synest at universitets- og høgskulebudsjettet er tilfredsstillande, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på ein godt besøkt pressekonferanse på eit iskaldt Frammuseum. Les hele artikkelen i Uniforum, Universitetet i Oslo.

"Lave akademikerlønninger et kvalitetstegn" - sier Djupedal, ifølge Akademikerne stat. Men leder Knut Aarbakke gir ham motbør i Dagsavisen:

Lite framtidsretta: "Det vil straffe seg for vår framtidige vekst og velstand at denne regjeringa så til dei grader i 2007-budsjettet bryt lovnaden om å satse på høgare utdanning og forsking", mener Sunnmørsposten på lederplass - og konstaterer at budsjettforslaget for UH-sektoren er et løftebrudd i forhold til Soria Moria-erklæringen som stiller store spørsmålstegn ved "utdanningspartiet" SV. Les lederartikkelen på smp.no

- Øystein Djupedal er en barnehageminister: Både NTNU-rektoren og studentene står samlet i kritikken mot regjeringens statsbudsjett. – Vi får en realnedgang på 60 millioner kroner. Det gir helt feil signal i en tid der vi skulle satset på teknologi og realfag. Etterspørselen etter sivilingeniører er voldsom og statsbudsjettet betyr at vi ikke kan satse på kraftfullt som vi ønsker, sier NTNU-rektor Torbjørn Digernes til adressa.no. Les hele artiikkelen:

UH-sektoren heller ikke viktig for regjeringen på lang sikt: I trontaledebatten i går sa Aps Hill Marta Solberg ”dette statsbudsjettet vil være et tydelig rødgrønt budsjett”. Dette budsjettet slår altså nok en gang fast at forskning og høyere utdanning ikke er på listen over områder denne regjeringen ønsker å prioritere. Kristin Halvorsen sa under budsjettfremleggelsen at ”vi er heldige i Norge fordi vi kan velge hva vi synes er viktigst og satse på det”, kommenterer Høyres Ine Marie Eriksen Søreide, leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Les hele kommentaren på Høyres nettsider: