Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Dagfinn Høybråten til helsekonferanse på HiA 12. november

Helseminister Dagfinn Høybråten og en rekke andre helsepolitikere besøker HiA 12. og 13. november. De deltar på den store helsepolitiske konferansen ”Helse for alle – er det meningen?” som Fakultet for helse- og idrettsfag og Filonova arrangerer.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Bakgrunnen for konferansen Helse for alle er blant annet at WHO i 1997 proklamerte slagordet "Helse for alle innen 2000". I starten av det 20. århundre har det vart aktuelt å se på realiteten i denne målsettingen. Hvilke mål og verdier har vært, er og bør være styrende i norsk helsepolitikk?

Helsetjenesten vil alltid måtte forholdet seg til rammer, og av den grunn må det prioriteres i helsevesenet, Hvilke prioriteringer gjøres det i helsepolitikken, og hvordan er sammenhengen mellom prioriteringer og verdier.

Er privatiseringstenkningen med konkurranseutsetting og foretaksenkningen et egnet virkemiddel for å følge opp prioriteringer og til å gi et helsetjenestetilbud til alle.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkeskomiteen for markeringen 400 års-jubileet i Aust-Agder og Vest-Agder.

Foredragsholdere:

·

Helseminister Dagfinn Høybråten (bildet)· Professor Trygve Wyller, Universitetet i Oslo· Professor Per Fuggeli,Universitetet i Oslo· Administrerende direktør Steinar Stokke, Helse Sør RHF· Helse- og sosialdirektør Lars Dalen, Kristiansand · Førsteamanuensis Idar Magne Holme, Fakultet for økonomi og samfunnsfag og leder for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet· Førsteamanuensis Ida Hydle, Fak. for helse- og idrettsfag