Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Bok om IKT-skoleprosjekter som fungerer

Elever ønsker å bruke mer IKT i skolen, mens mange lærere er skeptiske. Spørsmålet blir da hvordan lærere kan stimuleres til å ta i bruk IKT i undervisningen på nye måter.Et tverrfaglig prosjekt ved Høgskolen i Agder munnet ut i en bok som viser hvordan IKT kan brukes i skolen. Boken er ikke en manual, men et verktøy som beskriver prosjekter som er prøvd ut i praksis - og som fungerer. Bokredaktør er Frøydis N. Vik (bildet), høgskolelektor ved Fakultet for helse- og idrettsfag.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Boken "IKT som prosjekt i skolen" oppsummerer noen av resultatene fra tre års FoU-aktivitet, finansiert med en drøy halv million i året av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). I bokprosjektet har representanter fra seks HiA-fakulteter arbeidet sammen, i tillegg har andre prosjektdeltakere sørget for jordkontakt med skolen og andre vitenskapelige institusjoner.

- Vi håper at boken kan inspirere lærere, lærerutdannere og studenter, sier Frøydis N. Vik.

Les forlagets vaskeseddel her:

 

 

 

IKT som rød tråd

Prosjektgruppa startet blant annet med datakurs for HiA-ansatte. Målet var å heve datakompetansen. I dag har IKT-Ressurssenteret overtatt denne rollen.

- Prosjektmidlene fra UFD valgte vi fra starten av å bruke på interne FoU-prosjekter særlig knyttet til praksis. Prosjektene gikk over ett, to eller tre år. Resultatet er flere spennende prosjekter. Boken er et middel for å spre budskapet best mulig til flest mulig lærere i grunnskolen, sier Vik.

I prosjektperioden hadde deltakerne en rekke møter og noen interne seminarer. En viktig årsak til at boka ble skrevet er å forhindre at FoU-rapporter bare havner i en skuff når de inneholder kunnskap med allmenn anvendelse.

Naturligvis er det et paradoks at inspirasjonen til å bruke IKT i undervisningen kommer i form av en bok, og ikke som et nettsted. Men det er nå en gang slik at bøker fremdeles når bredere ut – og samtidig er boken en effektiv rapport og dokumentasjon av bruken av UFD-midlene.

En ny fase er for øvrig innledet. Prosjektet "Digivitalis" har fått 1.2 millioner kroner i prosjektstøtte, med høgskolelektor Torstein Wille ved Fakultet for pedagogikk som prosjektleder. "Digivitalis" satser imidlertid mer på bredde – det vil blant annet si at alle studenter i lærerutdanningen deltar i IKT-opplæring.

HiA-prosjekt

De fleste bidragsyterne i boka er ansatt ved HiA.

Redaktør Frøydis N. Vik er høgskolelektor ved Fakultet for helse- og idrettsfag. Tormod W. Anundsen er høgskolelektor i musikk ved Fakultet for kunstfag, Anne Berit Fuglestad er høgskoledosent i matematikk ved Fakultet for realfag.

Førsteamanuensis Aslaug Kristiansen arbeider ved Fakultet for pedagogikk, Ståle Angen Rye er høgskolelektor ved Fakultet for økonomi- og samfunnsfag og Svein Slettan er høgskolelektor i norsk litteratur ved Fakultet for humanistiske fag.

Pål Andre Aarsand Simonsen arbeidet tidligere ved Fakultet for pedagogikk men er nå ved Högskolan i Jönköping, Tor Jarle Wergeland er høgskolelektor i kunst og håndverk ved Fakultet for kunstfag, og Kåre Vangen er nå inspektør i grunnskolen etter at han tidligere arbeidet i Boxer Technology i Vågsbygd som satset på nettopp IKT og skole.

Positiv tverrfaglighet

- Prosjektet har fungert utrolig godt med så mange forskjellige faglige innfallsvinkler samtidig. Det er disse positive erfaringene som er bakgrunnen for at det ble noe av boka, forteller Frøydis N. Vik.

Poenget er at deltakerne har vært interessert i å få ting til. Etter tre år har også den såkalte ressursgruppa blitt godt kjent, både gjennom møter og mye kontakt og drøftinger på e-post.

- Folk har tenkt på temaene ut fra sine faglige ståsteder. Innspillene har ledet fram mot en felles forståelse, i stedet for at folk har sittet hver for seg og holdt på sitt, sier Frøydis N. Vik.

For redaktøren har det naturligvis vært en stimulans i sene nattetimer at flere forlag kjempet om å få gi ut boka.