Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Avlyser, utsetter og avduker

Konferansen i anledning 100-årsjubileet for Clara Holsts doktordisputas er avlyst. Eller rettere - utsatt til 8. og 9. mars. Holst var den første kvinnelige doktorand som forsvarte sin avhandling i Norge. Plaketten i auditoriet som bærer hennes navn i Sigrid Undsets hus på Gimlemoen blir avduket onsdag 10. desember klokka 12.30.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Hvem som skal avduke plaketten av dr. philos Clara Holst er ikke avklart ennå. Det som er klart er at Høgskolen i Agders rektor Ernst Håkon Jahr, som også er preses i Agder Vitenskapsakademi, skal tale om språkforskeren og kvinnepioneren Clara Holst.

- Hele markeringen vil ta rundt tre kvarter, sier Jahr.

Velger Kvinnedagen i stedet

Årsaken til at Holst-seminaret nå er utsatt, er at tidspunktet viste seg å være lite høvelig for mange interesserte.

I stedet for å hedre Clara Holst på den historiske disputasdagen, blir seminaret lagt i tilknytning til den internasjonale kvinnedaghet. Et godt alternativ som markerer kvinnepioneren Clara Holst.

- Programmet 8. og 9. mars vil stort sett tilsvare programmet for den utsatte konferansen som skulle vært holdt nå den 10. og 11. desember, forteller Ernst Håkon Jahr.

Spesiell plakett

Plaketten som skal henge i Clara Holsts auditorium er utformet på en spesiell måte.

Utgangspunktet er et portrett av Clara Holst, hentet fra 25-årsskriftet som ble utgitt i anledning studentene av 1889s jubiléum i 1914. Bildet er i dårlig stand. Derfor er det bearbeidet teknisk før det kunne brukes i plaketten.

Bildet er deretter gravert inn i gjennomsiktig akryl. Akrylplaten er så montert med ti centimeters avstand til en mørk bakplate. Resultatet er oppsiktsvekkende. I tillegg til plakettbildet er det også en tekst om Clara Holst.

- Spenstig og tøft. Det er forresten samme grafiske formgiver – Odd Magne Myre – som designet HiA-logoen, sier førstekonsulent og arrangementsmaker Olav Breen i Studieseksjonen.

Filolog

Clara Holst (1868 - 1935) var den første kvinnelige filologistudenten i Norge (1889), og den første kvinnelige filologiske kandidat (1896 - språklig-historisk lærereksamen).

Avhandlingen het Studier og middelnedertyske laaneord i dansk i det 14. og 15. aarhundrede. Disputasen var i Kristiania 10. desember 1903, og Clara Holst ble kreert til dr. philos. 12. desember 1903.

Klikk her for mer om Clara Holst: