Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åpner for ny sykepleierutdanning på Byremo

Det åpnes nå for et nytt opptak av sykepleierstudenter på Byremo, hvor Høgskolen i Agder tidligere har gjennomført et løp med desentralisert sykepleierutdanning. Tilbudet kan komme i gang allerede neste høst.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Det er klart etter at Styret for Høgskolen i Agder onsdag tilrådde at det etableres et desentralisert bachelortilbud i sykepleie ved Byremo videregående skole i Audnedal. Tilbudet etableres på oppdrag fra Indre Vest-Agder regionråd (IVAR) og Lindesnes kommune. Det vil bli gitt som et deltidsstudium over fire år, med start høsten 2004.

- Tilbudet settes i gang fordi IVAR-kommunene og Lindesnes kommune fortsatt har mange ledige sykepleierstillinger ved sine helseinstitusjoner, kanskje særlig knyttet til sykehjemmene. Hvis vi kan være med på å hjelpe på denne situasjonen, er det selvsagt meget bra, sier rektor Ernst Håkon Jahr i en kommentar.

Det nye utdanningstilbudet på Byremo skal fylles gjennom opptak lokalt i IVAR-kommunene og Lindesnes kommune. Det forutsettes et opptak på mellom 25 og 28 studenter.

Det er andre gangen Høgskolen i Agder, Lindesnes kommune og IVAR-kommunene Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal, Marnardal, Sirdal og Åseral går sammen om å opprette et desentralisert engangstilbud innen sykepleie på Byremo. Forrige gang var i 1997.