0
Jump to main content

Åpner e-Helse-testsenter

Onsdag 30. januar åpner et testsenter for fremtidens teknologiske helseløsninger på Campus Grimstad. Senter for e-helse og velferdsteknologi ved UiA drifter testsenteret, som er finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med 1,3 millioner kroner.

This article is more than one years old, and may contain outdated information.

- Fremtidens helseløsninger kan nå testes på UiA. Utvikling av nye teknologiske løsninger for eldre, pasienter og for helsetjenestene går svært fort. Målet med testsenteret er derfor å bidra til kompetanseheving i regionen, samt være et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø for standardisering og verfisering av velferdsteknologiske løsninger, sier forskningsleder Rune Fensli ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved UiA ifølge en pressemelding fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Evaluerer nye dataløsningerTestsenteret skal evaluere og foreta testing av nye dataløsninger for helsetjenestene. Med tanke på samhandling og utvikling av nye IKT-verktøy for effektiv deling av informasjon, er det avgjørende å gjennomføre testing under kontrollerte forhold som i et testsenter. Alternativet er at dette testes i driftsoperative funksjoner i kommuner, sykehus og i Norsk helsenett.

Ved Campus Grimstad er det etablert laboratoriefasiliteter og en teknisk infrastruktur, som et ”Mini Helse-Norge” med pasienthjem/smarthus, helseklinikk, fastlegekontor, sykehus, sykehjem og mobile omsorgsmuligheter. Det gir et unikt utgangspunkt for realistiske scenario og utprøvingssituasjoner som kan involvere aktuelle brukere og testpersoner. Med seg i testsenteret har man Devoteam Solutions, som har stor kompetanse innenfor telekommunikasjonsløsninger, heter det i pressemeldingen.

Hva er velferdsteknologi?”Velferdsteknologi gir oss nye muligheter til å klare hverdagen bedre på egen hånd og holde kontakt med omverden til tross for sykdom og funksjonstap. Det kan dessuten gi økt trygghet for pårørende og frigjøre tid for helsepersonell. Velferdsteknologi og nye samarbeidsformer vil bidra til at flere viktige helse- og omsorgstjenester kan inngå i hjemmetjenestetilbudet eller utføres lokalt i stedet for på sykehus” (Helsedirektoratet 2012), skriver Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i pressemeldingen.

Tidligere omtaler av Senter for e-helse og velferdsteknologi:

Innspill til Aps Helga Pedersen om profesjonsforskning:

Vellykket besøk av statsråd Rigmor Aasrud

UiAs forskningsmagasin TEFT 2/2011 - bla til side 17-18.