Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åpent endagskurs i norsk sikkerhetspolitikk

Fredag 21. november arrangerer høgskolens Senter for europastudier, sammen med Den norske Atlandethavskomité, et endagskurs i nye sikkerhetsutfordringer og transatlantiske relasjoner.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Sted: Auditorium H1-058, GimlemoenTid: 09.00 – 15.00

Kurset er åpent for alle, men retter seg særlig mot lærere fra videregående skoler, studenter fra høyskoler, ansatte i organisasjoner, det politiske miljøet, embetsverket, media og forsvaret.

- Hensikten med kurset, eller seminaret om en vil, er å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet, sier direktøren ved Senter for europastudier , professor

Jarle Trondal (bildet).

Han forteller at det vil bli lagt vekt på EU som en sikkerhetspolitisk aktør, forholdet mellom USA og Europa og krigen mot terrorisme, samt nye sikkerhetsutfordringer. Også spørsmålet om Nato-alliansen har en framtid vil bli berørt.

Programmet for dagen ser slik ut:

kl. 09.00-09.25: Registrering av deltakerne Velkommen v/ Den norske Atlanterhavskomitée kl. 09.30-10.10: "EU som sikkerhetspolitisk aktør innen det utvidede sikkerhetsbegrepet" (Pernille Rieker, forsker NUPI) kl 10.10-10.30: Spørsmål og diskusjon kl. 10.30-10.45: Kaffepause kl. 10.45-11.25: "USA, Europa og krigen mot terrorisme" (Terje Lund, Krigsadvokat for Sør-Norge) kl. 11.25-11.45: Spørsmål og diskusjon kl. 11.45-12.45: Lunsj kl. 12.45-13.25: "NATO, Europa og USA - har alliansen en fremtid?" (Jahn Otto Johansen, NRK) kl. 13.25-13.45: Spørsmål og diskusjon kl. 13.45-14.00: Kaffepause kl. 14.00-15.00: Paneldebatt: "Transatlantiske relasjoner og nye sikkerhetsutfordringer - implikasjoner for Norge"Kort om Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Den arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.