Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åpen forelesning med Johan Galtung

Onsdag 26. november ønsker Fakultet for pedagogikk, Fakultet for humanistiske fag og Fakultet for økonomi og samfunnsfag professor Johan Galtung velkommen til Høgskolen i Agder. Den internasjonalt kjente fredsforskeren vil forelese over temaet ”Irakkrigen – hvordan går det videre?”. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Tid: Onsdag 26. november kl. 16.00 - 17.00Sted: Henrik Ibsens auditorium på Gimlemoen i Kristiansand

- Forelesningen er kommet i stand etter ønske fra Johan Galtung selv. Han er i Kristiansand for å delta på et konflikthåndteringsseminar i regi av Sørlandet kompetansesenter, sier Birte Simonsen ved Fakultet for pedagogikk.

- En glitrende foreleser

- Johan Galtung er kjent som en glitrende foreleser. Temaet han tar opp, er også særdeles aktuelt. Galtung er etterspurt over hele verden og kontinuerlig på reise. At har finner tid til å komme til HiA for å gi en gjesteforelesning, er en stor begivenhet. Jeg håper derfor at mange benytter denne anledningen til å komme og høre på ham, sier Birte Simonsen.

Planlegger fredsstudier på HiA

Galtungs forelesning ved HiA sammenfaller med at de tre fakultetene nå er i ferd med å etablere et halvårlig fredsstudium ved høgskolen.

Etter gjesteforelesningen på Gimlemoen drar Johan Galtung videre til Søgne Gamle Prestegård for å holde foredrag over samme tema som på HiA.

Fredsnettverket Transcend

Johan Galtung leder til daglig det globale freds- og utviklingsnettverket Transcend. Mer om dette finner du her: http://www.transcend.org/