Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ånd eller kommers i høyere utdanning?

Ryssdal-utvalgets innstilling er sentralt diskusjonstema når Forskerforbundet møtes til åpent seminar 6. og 7. november. Toppfolk er hentet inn som innledere.- 70 deltakere fra universiteter og høgskoler over hele landet er påmeldt, sier Karen-Lise S. Knudsen i arrangementskomiteen ved Høgskolen i Agder.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Forskerforbundet ved HiA er i år arrangør av FAPs personalseminar. FAP er en undergruppe i Forskerforbundet som organiserer administrativt personale i universitets- og høgskolesektoren. Fullt program finner du her:

Foretak eller særlovselskap

Temaer i seminaret er blant annet forholdet mellom faglig og administrativ virksomhet i lys av kvalitetsreformen og den politiske behandlingen av Ryssdalutvalgets innstilling om felles lovverk for høyere utdanning, herunder spørsmålet om institusjonene skal omdannes til foretak eller særlovselskap.

Første seminardag åpnes av nestlederen i Forskerforbundet, Seunn Smith-Tønnessen. Hun er for tiden konstituert administrerende direktør i Agderforskning, utlånt fra stillingen som økonomidirektør ved HiA.

Etter at dekanus Per Kjetil Farstad ved Fakultet for kunstfag har gitt til beste et kunstnerisk innslag, stiller jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fra Universitetet i Bergen spørsmålet "Er enhetlig ledelse en trussel for institusjonene?" Problemstillingen går på hvordan forholdet bør være mellom administrativ og faglig virksomhet og ledelsesstrukturen ved landets universiteter og høgskoler.

- Professor Bernt er spesielt engasjert i forholdet mellom faglig og administrativ ledelse. Han er særlig opptatt av det vanskelige grenselandet mellom kvalitetsreformens intensjon og lovverket. Dilemmaet er at skillet ikke lenger er så klart mellom faglig og administrativt ansatte. Det beste eksempelet er de nye studielederne, som er ansatt med basis i faglig bakgrunn mens de i stor grad utfører arbeid, sier Geir Tveide i HiA-FAPs arrangementskomité.

FAP – og hva så?

Etter lunsj er tiden kommet til innvortes granskning når "Prosjektet FAP" settes under lupen. Lederen i FAP, Iris Sigdestad – til daglig kontorsjef ved NLH – innleder.

Prosjektleder Atle Busch – til daglig administrativ leder ved sykepleier- ingeniør og lærerutdanningen ved HiNT – forteller om spørreundersøkelsen som er gjort i FAP-medlemsmassen. Spørsmålet var om FAP har en framtid som eget underbruk i Forskerforbundet. Svaret får de frammøtte på Gimlemoen – iallfall på hva undersøkelsen forteller.

Etterpå får FAP-folket en innføring i den nye hverdagen med det nye lønns- og personalsystemet SAP. HiA, Høgskolen i Nesna og et par andre steder er pilotbrukere. Ved HiA skal SAP være operativt fra 1. januar – og blir innfaset utover våren.

MMMMMat med mer

Første dag avsluttes med middag – med noe attåt, som Fædrelandsvennen behørig har fått med seg mer enn en gang under overskriften: "Forskere vil drikke". Rett nok er det administrativt personale som skal

skjenkes i første rekke, og noen får åpenbart mer enn brus uten rus. Men artig blir det uansett kaliber i glassene:

Maten blir servert akkompagnert av syngende servitører fra Spillopus . Åshild Mundal skal også synge og underholde.

Desserten blir ledsaget av et kåseri, framført av fersk professor og relativt nyutnevnt språkdirektør Sylfest Lomheim. Vestlendingen med hang til vinsmaking i foreningen "Tastevenene" pleier å nå godt fram også til de som holder seg til vann…

Ryssdal-fylt fredag

HiA-dosent og eks-rektor Knut Brautaset – som satt sentralt i Kvalitetsreformens forløper Mjøs-utvalget – er innleder når Ryssdal-utvalgets innstilling blir tatt opp til debatt.

- Panelet, som først innleder og deretter debatterer med hverandre og salen, er satt sammen av tunge aktører som har forskjellige synspunkter. Derfor håper vi å få en god debatt som gir et rimelig speilbilde av diskusjonen som nå pågår om Ryssdal-innstillingen, sier Geir Tveide.

Paneldeltakerne på politisk side er statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet, Bjørn Haugstad (H) og første nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Søren Fredrik Voie (H) .

Professor Inger Johanne Pettersen ved Høgskolen i Bodø var medlem av Ryssdal-utvalget. Hun tilhører mindretallet .

Siste paneldeltaker er leder av Forskerforbundet Kolbjørn Hagen, professor ved institutt for kjemi ved NTNU.

Seminaret var åpent for alle, ikke bare medlemmer av Forskerforbundet, men påmeldingsfristen er forlengst ute.