Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torunn Skåltveit Olsen

Associate Professor

Excellent Teaching Practitioner

 
Office:
A164 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )
Office hours:
8 am - 3.30 pm

Torunn Skåltveit Olsen is an Associate Professor at the Department of Working Life and Innovation at the School of Business and Law at the University of Agder. She holds a Master’s degree in Economics, specializing in Industrial Relations, from the London School of Economics and Political Science.

Olsen’s current research spans from Corporate Social Responsibility, sick leave and the healthy workplace, part-time employment, and young disabled.

In her career, Olsen has led and participated in more than 40 research projects, including several international projects. Her research is published in a number of national and international journals, such asInternational Review of Psychiatry, Tidsskrift for samfunnsforskning, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for forskning i sygdom & samfund,andQualitative Social Work.

Olsen heads the study program for the University of Agder’s Bachelor Program in Economics and Administration in Grimstad. Prior to joining the university, Olsen was a long-standing researcher for Agderforskning and research foundation Fafo. Olsen has participated in several international networks for work-related research, and she has taken the initiative and led regional academic working life forums in Southern Norway.

Olsen is a widely used speaker at conferences and seminars at home and abroad, and a contributor of popular articles and op-eds.

Scientific publications

 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look. ICERI Proceedings. ISSN: 2340-1095. s 1018 - 1026. doi:10.21125/iceri.2019.0316.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Verdier og økonomi. Universitetskamp. ISBN: 978-82-304-0247-4. Scandinavian Academic Press. 17. s 384 - 413.
 • Hunnes, Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning. INTED Proceedings. ISSN: 2340-1079. s 4885 - 4894. doi:10.21125/inted.2018.0954.
 • Ask, Torunn Alise; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Jentoft, Nina; Olsen, Torunn Skåltveit (2017). Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data.. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. 18 (2). s 179 - 193. doi:10.1177/1473325017712581.
 • Amundsen, Ivar; Kalsaas, Bo Terje; Knudsen, Jon Paschen; Olsen, Torunn Skåltveit (2014). Lean og den norske modellen - møte eller konflikt?. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 1. s 27 - 43.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Amble, Nina; Magnussen, May-Linda (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 2 Likestilling på Agder: forskning og utvikling. s 73 - 92.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (2013). Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 30 (1-2). s 91 - 106.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Fleten, Nils (2012). Må sykefravær legitimeres med legemelding?. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN: 1604-3405. (16). s 105 - 126. doi:10.7146/tfss.v9i16.7001.
 • Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina (2010). Et liv jeg ikke valgte :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 27 (3). s 206 - 216.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2010). Unge uføre - ofte utsatt for omsorgssvikt som barn. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 3 (4).
 • Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina; Kvåle, Gro (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet. faglig_bok_institusjon. s 34 - 43.
 • Olsen, Torunn S; Svendal, Atle; Amundsen, Ivar (2005). More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway. International Review of Psychiatry. ISSN: 0954-0261. 17 (5). s 375 - 384.
 • Hunnes, John Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2022). Ethics and Sustainability in Undergraduate Business Studies.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2020). Etikk – fra periferien til kjernen i økonomiutdanningen?.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Akademisk skriving i økonomiutdanningen.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i store studentkull.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Heltid, levekår og likestilling på Agder.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Likestilling innebærer også bygging av heltidskultur.

Last changed: 2.06.2021 10:06