0
Jump to main content

Torunn Alise Ask

Associate Professor

 
Office:
53B206 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2020). Frontline Professionals Performing Collaborative Work with Low-Income Families: Challenges across Organizational Boundaries. Nordic Journal of Social Research. ISSN: 1892-2783. 11 (1). s 66 - 85. doi:doi.org/10.1017/CBO9780511598302.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2019). Utfordringer i forskerrollen i et interorganisatorisk samarbeid. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kapittel. s 77 - 98.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Innledning. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Innledningskapittel. s 13 - 21.
 • Ask, Torunn Alise; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan W.; Ask, Torunn Alise (2016). Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata. Dinamiche di comunità a servizio sociale. ISBN: 978-886741-7414. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kapittel 12. s 193 - 215.
 • Ask, Torunn Alise (2016). Hva synger Nattergalen om? Samskaping av flerkulturell kompetanse mellom studenter og barn i mentorordningen Nattergalen.. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 6. s 83 - 102.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2014). Bedre tjenester for barn, unge og deres foreldre. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 137 - 161.
 • Ask, Torunn Alise (2014). Praktikerens ulike posisjoner. Mellom byråkrat og intellektuell?. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. kapittel 6. s 117 - 141.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Flyktningfaglig praksis i bakkebyråkratiet - endringer og utfordringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 81 - 101.
 • Ask, Torunn Alise (2011). What about practice? The recurrent question in social work education. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter X. s 149 - 160.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Å telle med i fortellingen om eget liv - Om sent-i-livet-migranters erfaringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 199 - 220.
 • Ask, Torunn Alise (2006). Når praksis blir tekst. Om bruk av studenters refleksjonsoppgaver fra sosialt arbeids praksis. Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 49 - 61.
 • Ask, Torunn Alise (2004). Barnehage og barnevern - samarbeid til barnets beste. Horrigmo, Kirsten Johansen og Børre Nylehn: Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. Fagbokforlaget. s 92 - 112.
 • Ask, Torunn Alise (2001). Barnevernets møte med media. Repstad,Pål og Anne Ryen (red.): Verneverdig. Fagbokforlaget. Fagbokforlaget. s 99 - 119.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. s 255.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise (2011). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. s 253.
 • Ask, Torunn Alise (2019). Co-creation of knowledge between students and children in a mentoring program.
 • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn (2019). Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.
 • Eide, Solveig Botnen; Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Nordstoga, Sigrid (2018). Child Welfare Concepts - in Transition and Change.
 • Ask, Torunn Alise (2018). "Vulnerable and worthy – children in child welfare discourses" - independent presentation in the symposium "Child Welfare Concepts – in Transition and Change"..

Last changed: 1.09.2019 18:09