Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torild Marie Olsen

Associate Professor

 
Office:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Olsen, Torild Marie (2021). Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 69 - 83.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Utelek som språklæringsarena. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. ISBN: 978-82-450-1742-7. Fagbokforlaget. 4. s 63 - 78.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Samtaler og språklæring. Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen. ISBN: 978-82-05-52104-9. Gyldendal Akademisk. s 189.
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå; Anne Gerd Grimsby, Haarr (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 2.
  • Grimsby Haarr, Anne Gerd; Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 1.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Kurs om fagfornyelsen og muntlige ferdigheter Vegårshei skule.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Inkludering av språklige og kulturelle minoriteter i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Språkmiljø og språkarbeid.

Last changed: 10.02.2022 22:02