0
Jump to main content

Tore Dag Bøe

Associate Professor

 
Office:
C5031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

 • Bøe, Tore Dag Bertelsen, Bård Sundet, Rolf Hillesund, Odd Kenneth Lidbom, Per Arne (2018). "Stop making sense" - a randomized text design study. Murmurations: journal of transformative systemic practice. ISSN: 2516-0052. 1 (2). s 63 - 79. doi:10.28963/1.2.6.
 • Topor, Alain Pierre Bøe, Tore Dag Larsen, Inger Beate (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal. ISSN: 0010-3853. 54 (8). s 1212 - 1220. doi:10.1007/s10597-018-0245-9.
 • Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita Bøe, Tore Dag Lindvig, Gunnhild Ruud Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Lidbom, Per Arne Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Ulland, Dagfinn Seikkula, Jaakko (2016). Shared sequences from network therapy with adolescents only the therapist finds meaningful. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (4). s 500 - 513. doi:10.1002/anzf.1191.
 • Bertelsen, Bård Bøe, Tore Dag (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: on the community of those who have nothing in common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (3). s 367 - 380. doi:10.1002/anzf.1155.
 • Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Lidbom, Per Arne Lindvig, Gunnhild Ruud Seikkula, Jaakko Ulland, Dagfinn Zachariassen, Karianne (2015). 'Through speaking, he finds himself ⋯ a bit': Dialogues open for moving and living through inviting attentiveness, expressive vitality and new meaning. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 36 (1). s 167 - 187. doi:10.1002/anzf.1092.
 • Vik, Kari Hasund, Ingrid Kristine Kristiansen, Aslaug Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Lidbom, Per Arne Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Ulland, Dagfinn Seikkula, Jaakko (2015). How Participants’ Inner Dialogues Contribute to Significant and Meaningful Moments in Network Therapy with Adolescents. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 37 (2). s 122 - 129. doi:10.1007/s10591-015-9331-0.
 • Lidbom, Per Arne Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Ulland, Dagfinn Seikkula, Jaakko (2014). A study of a network meeting: Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant and meaningful moments. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 35 (2). s 136 - 149. doi:10.1002/anzf.1052.
 • Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Lidbom, Per Arne Lindvig, Gunnhild Ruud Seikkula, Jaakko Ulland, Dagfinn Zachariassen, Karianne (2014). “She Offered Me a Place and a Future”: Change is an Event of Becoming Through Movement in Ethical Time and Space. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 36 (4). s 474 - 484. doi:10.1007/s10591-014-9317-3.
 • Ulland, Dagfinn Bøe, Tore Dag Sæther, Oddvar (2013). Begreper, kunnskap og makt innen feltet psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 15 - 27.
 • Bøe, Tore Dag Kristoffersen, Kjell Lidbom, Per Arne Lindvig, Gunnhild Ruud Seikkula, Jaakko Ulland, Dagfinn Zachariassen, Karianne (2013). Change is an ongoing ethical event: Levinas, Bakhtin and the dialogical dynamics of becoming. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 34 (1). s 18 - 31. doi:10.1002/anzf.1003.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Kunnskap er an-svar. Tanker om kunnskap i lys av Mikhail Bakhtin (Kapittel i Antologi). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 137 - 148.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Stemmen og ansiktet : Bakhtin, Levinas og noen etiske refleksjoner omkring psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 93 - 109.
 • Bøe, Tore Dag Ulland, Dagfinn (2012). Klassesamtaler som eksistensielt drama. Der psykisk helse oppstår mellom oss. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 32 (2). s 142 - 157.
 • Bøe, Tore Dag Storaker, Roald G Nodeland, Steinar (2011). Psykisk helsearbeid i Grenselandet: Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (3). s 196 - 205.
 • Bøe, Tore Dag (2009). "Ingen kan være eksperter på kjærlighet" -Om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 6 (4). s 320 - 329.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Evidensbasert praksis i psykisk helsearbeid. - Kan innenfra-perspektivet og brukerkunnskapen gis plass i evidensbegrepet?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 4 (2). s 194 - 202.
 • Bøe, Tore Dag Thomassen, Arne (2017). Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre.. ISBN: 978-82-15-02617-6. Universitetsforlaget. s 224.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. - Om etikk, relasjoner og nettverk. ISBN: 9788215010946. Universitetsforlaget. s 304.
 • Bøe, Tore Dag (2000). Mot en mer menneskelig psykiatri. - Fra autoritet og kontroll til dialog og deltagelse. ISBN: 9788251839655. Universitetsforlaget. s 274.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Dialog, demokrati og hjertebank.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Recovery og samhandlende praksiser.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Collaboration with Gert Biesta.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Recovery: Bedring gjennom samarbeid.
 • Bøe, Tore Dag (2017). Recovery og samhandlende praksiser.
 • Bøe, Tore Dag (2017). Klassikerbok om psykisk helsearbeid i ny drakt.
 • Bøe, Tore Dag (2017). Hva vil det si at tjenestene er dialogiske og samarbeidende praksiser? Og når vet vi at våre tjenester er dialogiske og samarbeidende?.

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email