0
Jump to main content

Tore Dag Bøe

Associate Professor

 
Office:
C5031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Sundet, Rolf; Hillesund, Odd Kenneth; Lidbom, Per Arne (2018). "Stop making sense" - a randomized text design study. Murmurations: journal of transformative systemic practice. ISSN: 2516-0052. 1 (2). s 63 - 79. doi:10.28963/1.2.6.
 • Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal. ISSN: 0010-3853. 54 (8). s 1212 - 1220. doi:10.1007/s10597-018-0245-9.
 • Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita; Bøe, Tore Dag; Lindvig, Gunnhild Ruud; Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2016). Shared sequences from network therapy with adolescents only the therapist finds meaningful. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (4). s 500 - 513. doi:10.1002/anzf.1191.
 • Bertelsen, Bård; Bøe, Tore Dag (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: on the community of those who have nothing in common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (3). s 367 - 380. doi:10.1002/anzf.1155.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2015). 'Through speaking, he finds himself ⋯ a bit': Dialogues open for moving and living through inviting attentiveness, expressive vitality and new meaning. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 36 (1). s 167 - 187. doi:10.1002/anzf.1092.
 • Vik, Kari; Hasund, Ingrid Kristine; Kristiansen, Aslaug; Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2015). How Participants’ Inner Dialogues Contribute to Significant and Meaningful Moments in Network Therapy with Adolescents. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 37 (2). s 122 - 129. doi:10.1007/s10591-015-9331-0.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2014). A study of a network meeting: Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant and meaningful moments. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 35 (2). s 136 - 149. doi:10.1002/anzf.1052.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2014). “She Offered Me a Place and a Future”: Change is an Event of Becoming Through Movement in Ethical Time and Space. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 36 (4). s 474 - 484. doi:10.1007/s10591-014-9317-3.
 • Ulland, Dagfinn; Bøe, Tore Dag; Sæther, Oddvar (2013). Begreper, kunnskap og makt innen feltet psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 15 - 27.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2013). Change is an ongoing ethical event: Levinas, Bakhtin and the dialogical dynamics of becoming. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 34 (1). s 18 - 31. doi:10.1002/anzf.1003.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Kunnskap er an-svar. Tanker om kunnskap i lys av Mikhail Bakhtin (Kapittel i Antologi). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 137 - 148.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Stemmen og ansiktet : Bakhtin, Levinas og noen etiske refleksjoner omkring psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 93 - 109.
 • Bøe, Tore Dag; Ulland, Dagfinn (2012). Klassesamtaler som eksistensielt drama. Der psykisk helse oppstår mellom oss. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 32 (2). s 142 - 157.
 • Bøe, Tore Dag; Storaker, Roald G; Nodeland, Steinar (2011). Psykisk helsearbeid i Grenselandet: Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (3). s 196 - 205.
 • Bøe, Tore Dag (2009). "Ingen kan være eksperter på kjærlighet" -Om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 6 (4). s 320 - 329.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Evidensbasert praksis i psykisk helsearbeid. - Kan innenfra-perspektivet og brukerkunnskapen gis plass i evidensbegrepet?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 4 (2). s 194 - 202.
 • Bøe, Tore Dag; Thomassen, Arne (2017). Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre.. ISBN: 978-82-15-02617-6. Universitetsforlaget. s 224.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. - Om etikk, relasjoner og nettverk. ISBN: 9788215010946. Universitetsforlaget. s 304.
 • Bøe, Tore Dag (2000). Mot en mer menneskelig psykiatri. - Fra autoritet og kontroll til dialog og deltagelse. ISBN: 9788251839655. Universitetsforlaget. s 274.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Hillesund, Odd Kenneth; Sundet, Rolf; Lidbom, Per Arne (2019). Stop making sense. Report From A Randomized Text Design Study.
 • Bøe, Tore Dag (2019). Bedring gjennom samarbeid i nettverk.
 • Bøe, Tore Dag (2019). Recovery vs brukermedvirkning.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård (2019). Researching what cannot be known.
 • Bøe, Tore Dag; Austrud, Stein (2019). The tones and rhythms of democratic living.
 • Bøe, Tore Dag (2019). Å skape rom for hverandre. Skolen som arena for folkehelse, livsmestring og psykisk helse.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Dialog, demokrati og hjertebank.
 • Bøe, Tore Dag (2018). Recovery og samhandlende praksiser.

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email