Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Terje Emil Fredwall

Professor

 
Office:
N03017 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall is a professor at the Center for Care Research, University of Agder (UiA). His recent research interests primarily revolve around professional ethics, mental health care, municipal care work, and ethics related to punishment and corrections. He earned his Ph.D. in ethics from the University of Agder in 2014 and has been with UiA since 2008. Before joining the university, he worked as an advisor at the Norwegian Ministry of Justice and Police.

Currently, Terje Emil Fredwall also holds a position as Professor II in Health Sciences at the Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). 

Scientific publications

 • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Patients' negative experiences with health care settings brought to light by formal complaints: A qualitative metasynthesis. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 32 (17-18). s 5816 - 5835. doi:10.1111/jocn.16704.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Å lage gode naboer av domfelte: Rehabilitering som narrativ og problem. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Kapittel. s 227 - 264.
 • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
 • Fredwall, Terje Emil (2019). Balansekunst og lydighet: Etikk og forventet profesjonsmoral i kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. 15. s 310 - 331.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Fredwall, Terje Emil (2018). Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (3). s 223 - 232. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. ISBN: 978-1-137-58528-8. Palgrave Macmillan. 7. s 157 - 176.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Straff som pine. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 40 (3-4). s 24 - 37.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Fredwall, Terje Emil (2016). Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. 11. s 204 - 225.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger. Psyke & Logos. ISSN: 0107-1211. 36 (1). s 28 - 49.
 • Fredwall, Terje Emil (2013). "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. -. s 222 - 241.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. (4). s 238 - 261.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 218 - 235.
 • Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (2023). Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. ISBN: 9788283401301. Senter for omsorgsforskning. s 54.
 • Heivoll, Geir; Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 377.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. ISBN: 9788202415655. Cappelen Damm Akademisk. s 466.
 • Helgesen, Janne; Ekhaug, Ellen; Fredwall, Terje Emil; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN: 82-91910-55-3. KRUS. s 181.
 • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Pasienters negative erfaringer med bruk av helsetjenester brakt frem i lyset av formelle klager: en kvalitativ metasyntese.
 • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Kvaal, Bjørn (2023). Eldres alkoholvaner – konsekvenser og utvikling.
 • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Baksaas, Jenny Marie (2023). Eldre i Norge drikker oftere enn før.
 • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Wehus, Walter Norman (2023). Eldre drikker mer enn før.
 • Fredwall, Terje Emil; Disch, Per Gunnar; Kvaal, Bjørn (2023). Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester.
 • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Wehus, Walter Norman (2023). Alkoholbruken blant eldre øker.
 • Fredwall, Terje Emil (2023). Pronett: Å ‘forstyrre’ egen praksis innenfra. Endringsmuligheter og omkostninger (innleder).
 • Fredwall, Terje Emil (2023). Introduksjon til Omsorgsbiblioteket og Forskningsveiviseren.
 • Fredwall, Terje Emil (2023). Forskerfokus: Straffens etikk.
 • Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Fredwall, Terje Emil; Moholt, Jill-Marit (2023). How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?.

Last changed: 25.10.2023 14:10