Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Sidsel Ellingsen

Associate Professor

Scientific publications

 • Samdal, Gro Beate; Alpers, Lise-Merete; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Drageset, Sigrunn; Smith-Strøm, Hilde; Oksholm, Trine; Ellingsen, Sidsel (2023). Barriers and facilitators for leading nursing homes through the COVID-19 pandemic: A focus group study in Norway. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 10 (11). s 7154 - 7167. doi:10.1002/nop2.1942.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Haugan, Gørill (2023). Helsefremmende sykehjem: Antonovsky salutogene helseteori som en guide til velvære. Geriatrisk sykepleie. ISSN: 1891-1889. (1). s 7 - 16.
 • Svindseth, Janita; Ellingsen, Sidsel; Bruvik, Frøydis Kristine (2023). Living with chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/Sykepleienf.2023.93305en.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Finjarn, Therese Jenssen; Sandvik, Leiv; Olsen, Marit Vassbotten (2023). Nurse Anesthetist Practice Over 40 Years: A Repeated Cross-Sectional Study in Norway. AANA journal. ISSN: 0094-6354. 91 (5). s 364 - 370.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Haugan, Gørill (2023). Salutogenic nursing home care: Antonovsky's salutogenic health theory as a guide to wellbeing. Health Promotion International. ISSN: 0957-4824. 38 (2). s 1 - 11. doi:10.1093/heapro/daad017.
 • Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Ellingsen, Sidsel (2023). Striving for a safe ground—A lifeworld approach of family members' experiences of the critical illness trajectory. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 32 (19-20). s 7442 - 7453. doi:10.1111/jocn.16803.
 • Svindseth, Janita; Ellingsen, Sidsel; Bruvik, Frøydis Kristine (2023). Å leve med cytostatikaindusert perifer nevropati. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.93305.
 • Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Ellingsen, Sidsel (2021). Understanding the Course of Critical Illness Through a Lifeworld Approach. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/10497323211062567.
 • Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel (2020). “Cancer changed my life”: Women’s experiences 1 and 9 years after primary breast cancer surgery. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 10 (1). s 20 - 33. doi:10.18261/issn.1892-2686-2020-01-03.
 • Ellingsen, Sidsel; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Flinterud, Stine Irene; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Sviland, Randi; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (2020). “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN: 1386-7423. 24s 35 - 44. doi:10.1007/s11019-020-09979-8.
 • Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid (2019). Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda?. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 33 (4). doi:10.1111/scs.12696.
 • Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Grenager, Lisbet Narvestad; Muri, Anne-Kristine; Ellingsen, Sidsel (2019). The creation of meaning : intensive care nurses’ experiences of conducting nurse-led follow-up on intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 53 (August). s 30 - 36. doi:10.1016/j.iccn.2019.03.009.
 • Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel (2018). “I Have Both Lost and Gained.” Norwegian Survivors’ Experiences of Coping 9 Years After Primary Breast Cancer Surgery. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 43 (1). s E30 - E37. doi:10.1097/NCC.0000000000000656.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Haugan, Gørill (2017). Å mestre livet ved alvorlig sykdom - Antonovskys helseteori som guide til helsefremming i sykehus. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 7 (4). s 294 - 302. doi:10.18261/issn.1892-2686-2017-04-03.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel (2016). Dignity, protected by caring in care.. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. ISBN: 9781905539-97-0. M&K Publishing. Chapter 4. s 49 - 59.
 • Drageset, Sigrunn; Mæland, Marie Kvamme; Ellingsen, Sidsel (2016). Helsefremmende sykepleie i møtet med kreftsyke og deres utfordringer i sykehus. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten. ISBN: 9788202482619. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 174 - 189.
 • Ellingsen, Sidsel; Drageset, Sigrunn; McSherry, Wilfred (2015). The interconnectedness of ethical, phenomenological and hermeneutical dimensions influenicing trustworthiness in the qualitative research interview. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 5 (1). s 70 - 76.
 • Ellingsen, Sidsel; Roxberg, Åsa Kristina; Kristoffersen, Kjell; Rosland, Jan Henrik; Alvsvåg, Herdis (2014). The pendulum time of life: the experience of time, when living with severe incurable disease—a phenomenological and philosophical study. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN: 1386-7423. 18 (2). s 203 - 215. doi:10.1007/s11019-014-9590-9.
 • Ellingsen, Sidsel; Roxberg, Åsa Kristina; Kristoffersen, Kjell; Rosland, Jan Henrik; Alvsvåg, Herdis (2013). Being in transit and in transition The experience of time at the place, when living with severe incurable disease - a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 28 (3). s 458 - 468. doi:10.1111/scs.12067.
 • Ellingsen, Sidsel; Roxberg, Åsa Kristina; Kristoffersen, Kjell; Rosland, Jan Henrik; Alvsvåg, Herdis (2013). Entering a World with No Future: A phenomenological study describing the embodied experience of time when living with severe incurable disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 27 (1). s 165 - 174. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01019.x.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel (2010). Å skape data fra kvalitativt forskningsintervju. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 10 (4). s 332 - 335.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 5 (2). s 100 - 113.
 • Ellingsen, Sidsel; Drageset, Sigrunn (2008). Kvalitativ tilnærming i sykepleieforskning en introduksjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 10 (3). s 23 - 39.
 • Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Lindstrøm, Torill Christine (2008). Sykepleieforskning. Kvantitativ tilnærming – en diskusjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. (4). s 28 - 40.
 • Ellingsen, Sidsel (2007). Stemning og tone i sykehusets rom The atmosphere in the hospital room. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 4 (Årgang 9). s 29 - 40.
 • Ellingsen, Sidsel (2005). Omsorgens vilkår sett i lys av tiden som fenomen. Markedstekning i helsevesenet - ønsker vi bivirkningene? The condition for care illuminated by time as phenomena. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. (3). s 18 - 27.
 • Dahlberg, Helena; Ellingsen, Sidsel; Martinsen, Bente; Rosberg, Susanne (2019). Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. ISBN: 978-91-47-11345-3. Liber. s 345.
 • Sørensen, Judy-Christin; Ellingsen, Sidsel (2023). Mind the Gap.
 • Ellingsen, Sidsel (2023). Palliative care - challenges.

Last changed: 1.08.2023 10:08