0
Jump to main content

Randi Edland Kroken

Associate Professor

 
Office:
53B216 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )
Office hours:
Etter avtale. Send meg epost

Scientific publications

 • Kroken, Randi (2018). Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. ISBN: 978-82-15-03068-5. Universitetsforlaget. s 167.
 • Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. ISBN: 978-82-05-49269-1. Gyldendal Akademisk. s 171.
 • Kroken, Randi (2015). Ansvar i barnevern Om handlingsrom i den kommunale barneverntjenesten. ISBN: 9788205483071. Gyldendal Akademisk. s 118.
 • Vike, Halvard; Bakken, Runar; Haukelien, Heidi; Kroken, Randi; Brinchmann, Arne (2002). Maktens samvittighet : om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. ISBN: 8205306451. Gyldendal Akademisk. s 240.
 • Kroken, Randi (2019). SUBTLE DIFFERENCES AND SUSTAINABLE APPROACHES IN SOCIAL WORK. October the 17th 2019 14.30 p.m. Dipartimento di Scienze Politiche Corso di Sistemi di Welfare Comparati Universita di Pisa.
 • Kroken, Randi (2019). How can ecological understanding and narrative imagination be a source to enhance the quality of social work education?.
 • Kroken, Randi (2019). Sølvguttene.
 • Kroken, Randi (2019). «…kan du ej fatte dit væsens rod, skøn på de skatte de efterlod».
 • Kroken, Randi (2019). Ferietankar om vennskap.
 • Kroken, Randi (2019). Det store og det vesle livet.
 • Kroken, Randi (2019). Fedre og døtre.
 • Kroken, Randi (2019). Eldrid Lunden sitt litterære virke når langt utover Telemark sine grenser.

Last changed: 22.08.2019 12:08