0
Jump to main content

Pål Steinar Repstad

Professor

Professor, dr. philos

 
Office:
160H ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

 

 • Editor of Nordic Journal of Religion and Society
 • Doctor honoris causa at Teologiska instiutionen, University of Uppsala
 • Author of more than 200 books and articles, mainly within sociology of religion, but also within sociology of welfare, research methods and research ethics.
 • Publications and other activities, see

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=329312&la=no&action=sok 

 

Projects

 

 • God in Southern Norway - religious change in Sørlandets religious life during the last 40 years
 • Theological change in Norway in social context during the 20th century
 • Modern sociologists on religion
 • Religion as aestheticizing practice (RESEP), see www.uia.no/resep
 • Religious change in the Nordic countries (NOREL)
 • Grassrootsmobilise (EU project on freedom of religion in four countries)

 

Scientific publications

 • Furseth Inger, Ahlin Lars, Ketola Kimmo, Leis-Peters Annette Rose, Repstad Pål Steinar, Sigurvinsson Bjarni Randver, Urstad Sivert Skålvoll, Faith and Worldview Communities and Their Leaders - Inward or Outward Looking? (2018).
 • Repstad Pål Steinar Moral involvement or religious scepticism? Local Christian publications on asylum seekers (2018).
 • Repstad Pål Steinar Mykere teologi, lavere gjerder. Et sosiologisk blikk på norske trossamfunn (2018).
 • Lundby Knut, Repstad Pål Steinar, Scandinavia: Traits, Trends and Tensions (2018).
 • Repstad Pål Steinar Between contextuality and comparability: a dilemma in qualitative comparative case studies (2017).
 • Repstad Pål Steinar Hauge-bilder. Hans Nielsen Hauge som inspirator for økonomi, politikk og ledelse (2017).
 • Repstad Pål Steinar, Løvland Anne, Traces in public spaces: Studying religious signs in social frames (2017).
 • Repstad Pål Steinar Hvordan fastslå kristendommens virkninger? (2016).
 • Repstad Pål Steinar Skepsis til asylsøkere på den kristne grasrota? En undersøkelse av lokale publikasjoner (2016). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. 121 (4), s 312 - 324 doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-04-02
 • Repstad Pål Steinar Fortapelse og feelgood. Endringer i synet på helvete og fortapelse. (2015). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 4 (1), s 65 - 85
 • Løvland Anne, Repstad Pål Steinar, Religious symbols in public spaces asking people in and out of context (2015). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 28 (2), s 155 - 170
 • Furseth Inger, Repstad Pål Steinar, Urstad Sivert Skålvoll, Utaker Ole Edvin, Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere - innadvendte eller utadvendte? (2015).
 • Repstad Pål Steinar En mer religionsåpen litteratur? (2014).
 • Repstad Pål Steinar, Løvland Anne, Playing the sensual card in churches: Studying the aestheticization of religion (2014).
 • Repstad Pål Steinar, Løvland Anne, Sosialsemiotikere og sosiologer - forén dere! (2014). Tidsskrift for samfunnsforskning . ISSN 0040-716X. 55 (3), s 347 - 360
 • Repstad Pål Steinar When Religions of Difference Grow Softer (2014).
 • Løvland Anne, Repstad Pål Steinar, Å jul med din leder : religion i norske avisledere julaften (2014). Norsk Medietidsskrift . ISSN 0804-8452. 21 (3), s 226 - 245
 • Repstad Pål Steinar Empiriska undersökningar av livsåskådningar - kvalitativa och kvantitativa metoder (2013).
 • Repstad Pål Steinar, Trysnes Irene, Estetikk på flere strenger : postludium (2013).
 • Repstad Pål Steinar Fra ordet alene til sanselig populærkultur? (2013).
 • Repstad Pål Steinar Kapellet som lar vente på seg. Brytninger i Ny-Hellesund (2013).
 • Repstad Pål Steinar Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige (2013).
 • Løvland Anne, Repstad Pål Steinar, Vi takker og jubler i tusinde tal. Publikum på julekonserter (2013).
 • Repstad Pål Steinar Er Gud tilbake- eller snarere sekulariseringsteoriene ? Linjer i en fagdiskusjon (2012).
 • Repstad Pål Steinar Mellom karisma og kontor. Pinseledere i det moderne Norge (2012).
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål Steinar, Urstad Sivert Skålvoll, Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion? (2012). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 34 (3/4), s 204 - 222
 • Repstad Pål Steinar Studying Religion and Power: Conceptual and Methodological Challenges (2012). Religion and Society in Central and Eastern Europe . ISSN 1553-9962. 5 (1), s 9 - 19
 • Repstad Pål Steinar, Furseth Inger, Where are the gaps in our knowledge? (2012).
 • Repstad Pål Steinar Et noe overraskende innslag. Den økonomiske etikken i Johannes Ordings Kristelig etik. Et grundrids (2011).
 • Repstad Pål Steinar Future frontiers in the study of religion: What are the most important topics (theoretical and empirical) to be engaged? (2011).
 • Repstad Pål Bruksteologi, sosial kontekst og endring (2010).
 • Repstad Pål Fra lov til lønnkammer? Religion og livssyn i dagens Norge (2010).
 • Løvland Anne, Repstad Pål, Julekonsertenes teologi - henimot en mykere kristendom (2010).
 • Repstad Pål, Løvland Anne, Julestemning i en storbykirke (2010).
 • Repstad Pål Mellom mysteriet og vitenskapen : Krisian Schjelderup mellom personlig fromhet og moderne vitenskapstro (2010).
 • Repstad Pål, Botvar Pål Ketil, Aagedal Olaf, Regionaliseringen av norsk religiøsitet (2010).
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål, Religion og likestilling mellom kvinner og menn (2010).
 • Repstad Pål Tre teologer om psykoanalysen : (2010). Arr. Idéhistorisk tidsskrift . ISSN 0802-7005. 22 (2/3), s 43-46, 48-51 -
 • Repstad Pål A softer God and a more positive anthropology: Changes in a religiously strict region in Norway (2009). Religion . ISSN 0048-721X. 39 (2), s 126 - 131
 • Repstad Pål Charles Taylor og religionssosiologien (2009).
 • Repstad Pål Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A Look at the Nordic Situation (2009).
 • Repstad Pål Mellom nærhet og distanse - enda en gang (2009).
 • Repstad Pål, Garmann Johnsen Hans Christian, Halvorsen Anne, Praktikerforskning -legitimt og nyttig bidrag i kunnskapsutvikling (2009).
 • Repstad Pål Sosiologisk blikk på Jehovas vitner (2009).
 • Repstad Pål Å forske på Gud på Sørlandet (2009).
 • Repstad Pål Aril Edvardsen 1970 - og tretti år senere (2008).
 • Repstad Pål Christmas concerts - maintaining vicarious religion (2008).
 • Repstad Pål Elite og grunnplan i Den norske kirkes styringsorganer (2008).
 • Repstad Pål En snillere Gud på Sørlandet? (2008).
 • Repstad Pål Er alle sørlendinger pietister? (2008).
 • Repstad Pål Et mykere menighetsblad (2008).
 • Repstad Pål From Sin to a Gift from God: Constructions of Change in Conservative Christian Organizations (2008). Journal of Contemporary Religion . ISSN 1353-7903. 23 (1), s 17 - 31
 • Repstad Pål Gudsfrykt, nøysomhet og velstand (2008).
 • Repstad Pål, Hasund Ingrid Kristine, Hellemyr! (2008).
 • Repstad Pål, Hasund Ingrid Kristine, Hellemyr! (2008).
 • Repstad Pål Hva er Sørlandet og Agder? (2008).
 • Repstad Pål Sørlandet - husmorlandet? (2008).
 • Repstad Pål Sørlandskristendommen - de lange linjene (2008).
 • Repstad Pål, Løvland Anne, Å senke skuldrene før jul (2008).
 • Repstad Pål Biskoper om bispedømmer (2007). Halvårsskrift for praktisk teologi . ISSN 0800-6857. 24 (1), s 22 - 29
 • Repstad Pål Kristenliv i Søgne mellom folkekirke og motkultur (2007).
 • Repstad Pål Sørlandsreligion i endring - utfordringer til trosopplæring (2006). Prismet . ISSN 0032-8847. 57 (02.mar), s 93 - 100
 • Repstad Pål The sociology of religion in Norway (2005). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 18 (Vol. 18, no. 2), s 159 - 175
 • Repstad Pål Has the pendulum swung too far? The construction of religious individualism in today's sociology of religion (2003). ? . ISSN . 37-38 (2001-2002), s 181 - 190
 • Repstad Pål The Powerlessness of Religious Power in a Pluralist Society (2003). Social Compass . ISSN 0037-7686. 50 (2), s 161 - 173
 • Repstad Pål, Halvorsen Anne, Between tradition and pluralism. The religious and moral profiles of students and teachers at a Norwegian Christian nursing college (2001). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. 14 (1), s 35 - 52
 • Repstad Pål Diaconia and the science of diaconia looking at the welfare state (2001). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. 14 (2), s 139 - 148
 • Repstad Pål Den sammensatte moderniteten (2000). Norsk Teologisk Tidsskrift . ISSN 0029-2176. 101 (01.feb), s 146 - 148
 • Repstad Pål Tradisjonell religiøsitet - pluralisme (1999). ? . ISSN . 12 (1), s 73 - 84
 • Sødal, Helje Kringlebotn Hodne, Hans Repstad, Pål Steinar Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56278-6. 359 s.
 • Furseth, Inger Repstad, Pål Steinar (2011). Din sosyolojisine giris. ISBN 978-6055515-25-6. 408 s.
 • Furseth, Inger Repstad, Pål Steinar (2006). An introduction to the sociology of religion. Ashgate. ISBN 0-7546-5653-5. 241 s.
 • Furseth, Inger Repstad, Pål Steinar (2003). Innføring i religionssosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00417-2. 275 s.
 • Repstad, Pål Steinar (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023502. 259 s.
 • Repstad, Pål Steinar Tønnesen, Elise Seip (2013). Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-984-9. 267 s.
 • Repstad, Pål Steinar Trysnes, Irene (2013). Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-985-6. 320 s.
 • Repstad, Pål Steinar (2011). Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-53-5. 246 s.
 • Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. ISBN 91-44-01020-6. 153 s.
 • Repstad, Pål Johnsen, Hans Christian Garmann Halvorsen, Anne Repstad, Pål Aasland, Tora Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-815-6. 318 s.
 • Repstad, Pål Løvland, Anne Tønnessen, Elise Seip (2008). Gud på Sørlandet. ISBN 9788292712092. 135 s.
 • Repstad, Pål Løvland, Anne (2008). Julekonserter. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013787. 250 s.
 • Repstad, Pål Furseth, Inger (2007). Religionssociologi. En introduktion. Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741250212. 373 s.
 • Repstad, Pål (2007). Hva er sosiologi?. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010878. 158 s.
 • Repstad, Pål (2007). Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. reviderte utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011233. 168 s.
 • Repstad, Pål Furseth, Inger (2006). An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. ISBN 0754656586. 241 s.
 • Repstad, Pål (2005). Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. 2. utgave Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave. Universitetsforlaget 2004. ISBN 9144039123. 297 s.
 • Repstad, Pål (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget. ISBN 8215003826. 242 s.
 • Repstad, Pål (2004). Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 8215005322. 259 s.
 • Repstad, Pål Lund-Olsen, Tone (2003). Forankring eller frikopling?`Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343937. 234 s.
 • Repstad, Pål Furseth, Inger (2003). Innføring i religionssosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 8215004172. 275 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe Repstad, Pål (2002). Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. ISBN 8292376011. 191 s.
 • Repstad, Pål (2002). Dype, stille, sterke, milde. Religiøs makt i dagens Norge. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205304335. 192 s.
 • Repstad, Pål Ryen, Anne (2001). Verneverdig. Barnevern, forskning og etikk. Fagbokforlaget. ISBN 8276747272. 240 s.
 • Repstad, Pål (2000). Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utgave. ISBN 82-7634-290-6. 124 s.
 • Furseth, Inger Repstad, Pål (2006). An introduction to the sociology of religion : classical and comtemporary perspectives. Ashgate. ISBN 9780754656531. 241 s.
 • Repstad, Pål Repstad, Pål Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. ISBN 8245003425. 289 s.
 • Furseth, Inger Repstad, Pål Repstad, Pål (2005). Religionssociologi - en introduktion Innføring i religionssosiologi. ISBN 9147075627. 308 s.
 • Repstad, Pål Repstad, Pål Henriksen, Jan-Olav (2005). Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. Fagbokforlaget. ISBN 8245003409. 168 s.
 • Repstad Pål Steinar Religion i dagens Norge - med noen sideblikk til Sverige og Danmark (2018).
 • Repstad Pål Steinar Mykere teologi, lavere gjerder. Et sosiologisk blikk på norske trossamfunn (2018).
 • Repstad Pål Steinar Prestehumor i norske medier (2018).
 • Repstad Pål Steinar Kirke og religion i Norge: Trender og scenarier (2018).
 • Repstad Pål Steinar Prosjektutforming, søknadskriving og prosjektledelse (2018).
 • Repstad Pål Steinar Grunnleggende sosiologi på 24 minutter (2018).
 • Repstad Pål Steinar Endringer og spenninger i sørlandsk kristenliv (2018).
 • Repstad Pål Steinar 50 år siden 1968: Revolusjon i Guds navn? Om framveksten av kristensosialismen i 1968 (2018).
 • Repstad Pål Steinar Social class - an under-researched topic in the sociology of religion (2018).
 • Sødal Helje Kringlebotn, Repstad Pål Steinar, Religioner og livssyn i Norge - skolens kontekst (2018).

Last changed: 9.10.2018 10:10

Share study by email