0
Jump to main content

Ola Tjørhom

Professor Emeritus

Dr. theol., Professor of Systematic Theology and Ecumenism

Dr. theol.; Professor of Systematic Theology and Ecumenism.

Affiliated with the University of Agder.

Scientific publications

 • Tjørhom, Ola (2019). Den katolske overgrepskrisen - feilslått håndtering av et akutt problem. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 36 (3).
 • Tjørhom, Ola (2019). Undervisning i kirkekunnskap - religionspedagogiske refleksjoner. Prismet. ISSN: 0032-8847. 70 (4). s 393 - 397. doi:10.5617/pri.7519.
 • Tjørhom, Ola (2018). 50 år med internasjonal katolsk-luthersk dialog: Mye konsens, lite fellesskap?. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 7 (4). s 245 - 262.
 • Tjørhom, Ola (2018). Enhet og mangfold i kirkens liv: Økumeniske utfordringer. Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. ISBN: 978-82-02-59475-6. Cappelen Damm Akademisk. artikkle. s 335 - 348.
 • Tjørhom, Ola (2018). Hva er kirken? Kirkekunnskapens rammer og oppgaver. Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. ISBN: 978-82-02-59475-6. Cappelen Damm Akademisk. artikkle. s 13 - 34.
 • Tjørhom, Ola (2018). The demise of visible unity: challenges in the implementation of the Anglican-Lutheran Porvoo Statement. Pro Ecclesia: A Journal of Catholic and Evangelical Theology. ISSN: 1063-8512. XXVII (1). s 70 - 80.
 • Tjørhom, Ola (2014). Better Together: Apostolicity and Apostolic Succession in Light of an Ecumenical Ecclesiology. Pro Ecclesia: A Journal of Catholic and Evangelical Theology. ISSN: 1063-8512. XXIII (3). s 282 - 293.
 • Tjørhom, Ola (2012). Fornyelse i motbakke: Det andre Vatikankonsil 50 år etter. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. (1). s 87 - 102.
 • Tjørhom, Ola (2012). Med ryggen mot framtiden: Den katolske kirke under pave Benedikt XVI. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. (29). s 193 - 200.
 • Tjørhom, Ola (2010). 'Materialist Spirituality' and 'Baptized Modernism': On Olivier Messiaen as a Composer in the Catholic Tradition. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN: 1399-1353. 5 (1). s 179 - 198.
 • Tjørhom, Ola (2010). Mer katolsk enn paven? : antimoderne katolsk konservatisme på frammarsj. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 81 (4). s 241 - 263.
 • Tjørhom, Ola (2010). The ecclesiology of communion: On the church as a vertically grounded, socially directed and ecumenically committed fellowship. Heythrop Journal. ISSN: 0018-1196. 51 (5). s 893 - 900. doi:10.1111/j.1468-2265.2009.00550.x.
 • Tjørhom, Ola (2005). Kirken : sannhetens støtte og grunnvoll. Kirkebladet lære og liv. ISSN: 0801-0005. 32 (1). s 12 - 16.
 • Tjørhom, Ola (2005). Vestlandspietist og moderne europeer : om forholdet mellom tro og estetikk hos Fartein Valen. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 76 (1). s 2 - 12.
 • Tjørhom, Ola (2004). Catholic faith outside the Catholic Church : an ecumenical challenge. ?. 13 (3). s 261 - 274.
 • Tjørhom, Ola (2004). Smak av himmel, lukt av jord : tanker om en materialistisk spiritualitet. Over alt. ISSN: 0802-2550. 16 (4). s 18 - 25.
 • Tjørhom, Ola (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. ISBN: 978-82-02-59475-6. Cappelen Damm Akademisk. s 367.
 • Rasmussen, Tarald; Tjørhom, Ola (2017). Reformasjonen i nytt lys. ISBN: 978-82-02-53086-0. Cappelen Damm Akademisk. s 251.
 • Tjørhom, Ola (2014). Fornyelsen som forsvant. Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag. ISBN: 978-82-02-47525-3. Cappelen Damm Akademisk. s 303.
 • Tjørhom, Ola (2002). Apostolicity and unity. ISBN: 0-8028-0969-3. William B. Eerdmans Publishing Company.
 • Tjørhom, Ola (2005). Kirkens enhet - for at verden skal se og tro : en innføring i økumenisk tenkning. ISBN: 8254310416. Verbum. s 144.
 • Tjørhom, Ola (2005). Smak av himmel, lukt av jord : en materialistisk spiritualitet. ISBN: 9175802813. Artos & Norma. s 160.
 • Tjørhom, Ola (2005). Smak av himmel, lukt av jord : materialistisk spiritualitet. ISBN: 8254310130. Verbum. s 124.
 • Tjørhom, Ola (2004). Visible church - visible unity : ecumenical ecclesiology and "the great tradition of the church". ISBN: 0814628737. Liturgical Press. s 118.
 • Tjørhom, Ola (2004). Fartein Valen : vestlandspietist og modernistisk banebryter. ISBN: 8247603128. Genesis. s 192.

Last changed: 15.01.2019 10:01