0
Jump to main content

Oda Sagebakken Slotnes

PhD Research Fellow

 
Office:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Research interests

Ordinary Language Philosophy, Literary Criticism, Ethics and Aesthetics

Scientific publications

  • Slotnes, Oda Sagebakken (2019). Hvorfor stjeler Agnete Lindemann? En lesning av Amalie Skrams skuespill Agnete. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN: 0804-9920. 19s 191 - 216.
  • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis; Slotnes, Oda Sagebakken; Holm, Kim (2017). Monstermania.

Last changed: 14.08.2020 17:08