Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Nils Rune Birkeland

Professor

Associate Professor

 
Office:
E2085 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Selected publications: Birkeland, N.R., Drange, E-M. Tønnessen, E.S. Digital Colllaboration inside and outside educational systems, E-Learning and Digital Media March 2015 12: 226-241.Werler, T., Cameron, L., Birkeland, N.R.(ed) (2012) "When Edication Meets the Care Paradigm", Waxmann.Birkeland, N.R. (2010). Hva kartet kan fortelle. In M. Engebretsen (Ed.) Skrift, bilde og lyd. Analyse av sammensatte tekster”. Kristiansand: Høgskoleforlaget i 2010. Birkeland, N.R. (2010). Analogi: Perpsektiver på Klafkis didaktikk. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm. Langfeldt, G., & Birkeland, N.R. (2010). Pisa i lys av styringsteori. In E. Elstad & K. Sivesind (Eds.), PISA – sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget. Birkeland, N.R. (2008). Ansvarlig, jeg? Nye redskaper i utformingen av norsk skolepolitikk. In G. Langfeldt, E. Elstad, S. Hopmann (Eds.), Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Birkeland, N.R. (2005). Kunnskap og politikk i Bologna-prosessens Europa. In Skriftserien / Høgskolen i Agder: 122. Kristiansand: Høgskolen i Agder. Birkeland, N.R., Hansen, A., & Simonsen, B. (2004). Barn, fag, verden og fremtiden – et blikk på den norske lærerutdanningen. [Electronic version] Agora - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner, 4/2004, 20-27. Birkeland, N. R. (2001). Den todimesjonale teksten. Et prosessuelt perspektiv på bruk av hypermediell skriveteknologi. Hovedoppgave nordisk, Høgskolen i Agder. Birkeland, N.R. (1999). Ideelle organisasjoners bruk av offentlig informasjon på nettet. In Forvaltningsinformatisk notatserie 1/1999, Universitetet i Oslo.

Scientific publications

 • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2023). Fra «dørgende kjedelig» til «det forlokkende land»: Seks læreres oppfatninger av grammatikk i norskfaget i videregående opplæring. Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk. ISSN: 2704-0968. 1 (1). s 1 - 23. doi:10.58215/ella.3.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre (2022). Bruk av mixed methods-design som forskningstilnærming - erfaringer fra en studie av arbeidsplassbasert banehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. ISBN: 9788215060705. Universitetsforlaget. Kap 12. s 174 - 187.
 • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre; Wergeland-Yates, Marit (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra ideal til praktisk virkelighet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (3). s 319 - 334. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07.
 • Birkeland, Nils Rune (2018). Vurdering for læring – en trojansk hest i skolen?. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.6023.
 • Drange, Eli-Marie D.; Rambø, Gro-Renée; Birkeland, Nils Rune (2017). Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education. Designs for Learning. ISSN: 1654-7608. 9 (1). s 1 - 9. doi:10.16993/dfl.69.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D. (2016). Digitalt innfødte eller digitalt velfødde. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 3. s 53 - 70.
 • Birkeland, Nils Rune; Tønnessen, Elise Seip (2016). Introduksjon og teoretiske perspektiver. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 1. s 11 - 31.
 • Birkeland, Nils Rune (2016). Tekstproduksjon og samhandling: Arbeidskravet som middel, men var det også målet?. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 6. s 127 - 153.
 • Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Tønnessen, Elise Seip (2015). Digital collaboration inside and outside educational systems. E-Learning and Digital Media. ISSN: 2042-7530. 12 (2). s 226 - 241. doi:10.1177/2042753014567245.
 • Birkeland, Nils Rune; Rambø, Gro-Renee; Vollan, Magnhild; Drange, Eli-Marie D. (2015). Kilder og kildebruk. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 3. s 22 - 34.
 • Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing; Birkeland, Nils Rune (2012). A world in transition: Some consequences for education. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. 10. s 147 - 150.
 • Werler, Tobias Christoph; Birkeland, Nils Rune (2012). Globalization, transformation and motives of choice. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. artikkel. s 127 - 145.
 • Werler, Tobias Christoph; Birkeland, Nils Rune (2012). The transformation of choice - professionalism at stake? A comparative empirical study of the professional motifs of choice of teacher and nursing students. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. Artikkel. s 113 - 126.
 • Cameron, David Lansing; Werler, Tobias Christoph; Birkeland, Nils Rune (2012). When education meets the care paradigm. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. Artikkel. s 9 - 20.
 • Birkeland, Nils Rune (2012). When educationn becomes care. Is there a crisis in education?. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. Artikkel. s 31 - 40.
 • Birkeland, Nils Rune (2010). Analogi: Perspektiver på Klafkis didaktikk. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. II Undervisning og danning. s 63 - 75.
 • Birkeland, Nils Rune (2010). Hva kartet kan fortelle : tilnærming til kartografisk analyse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel 3. s 79 - 100.
 • Langfeldt, Gjert; Birkeland, Nils Rune (2010). PISA i lys av styringsteori. PISA sannheten om skolen?. ISBN: 978-82-15-01487-6. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 83 - 99.
 • Birkeland, Nils Rune (2008). Ansvarlig, jeg? Nye redskaper i utformingen av norsk skolepolitikk. Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål, pedagogiske svar. Cappelen Damm AS. s 35 - 61.
 • Birkeland, Nils Rune (2007). Ansvarlig, jeg? Accountability på norsk. Achieving School Accountability in Practice, sluttrapport. Norges Forskningsråd. faglig_bok_forlag.
 • Birkeland, Nils Rune (2005). Kunnskap og politikk i Bologna-prosessens Europa. Skriftserien (Høgskolen i Agder : trykt utg.). Array. faglig_bok_institusjon. s 18.
 • Birkeland, Nils Rune (2021). Klatreføreren Sørlandet Rock, 2. utgave. ISBN: 9788230350683. Christianssand klatreklubb. s 324.
 • Birkeland, Nils Rune (2020). Hægefjell. All buldringa og 16 utvalgte storveggsruter. ISBN: 9788269128734. Gryttr. s 204.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Birkeland, Nils Rune (2015). Klatreføreren Sørlandet Rock. ISBN: 9788230328866. Christianssand klatreklubb. s 312.
 • Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing; Birkeland, Nils Rune (2012). When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. s 150.
 • Birkeland, Nils Rune (2008). Klatreperler 2008. Norges boltefond. s 194.
 • Birkeland, Nils Rune (2005). Sørlandsfører Mandal, Kristiansand, Birkeland, Grimstad, Sørlandet Øst. Christianssand Klatreklubb. s 225.
 • Birkeland, Nils Rune (2022). Oppdrag Stavskar.
 • Birkeland, Nils Rune (2019). Ren energi: "bærekraft", eller "bare kraft". Kampen for klassisk naturvern i Norge - en røff guide til slagmarken..
 • Birkeland, Nils Rune (2018). Vurdering for læring – en trojansk hest i skolen? En kritisk diskursanalyse av OECDs anbefalinger for norsk skole..

Last changed: 24.10.2018 09:10