Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Morten Beckmann

Associate Professor

 
Office:
E2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Smith-Gahrsen, Martin; Beckmann, Morten Klepp (2024). Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget.
 • Beckmann, Morten (2019). Negotiating Christology: The Translation of Colossians 1:15 as a Case Study. Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. ISBN: 978-3525554562. Vandenhoeck & Ruprecht. 5. s 75 - 104.
 • Beckmann, Morten Klepp (2018). Bibel 2011 – nærmere grunnteksten? Guds evige sønn i Romerne 1,4. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (2). s 120 - 144. doi:10.18261/issn.1504-3002-2018-02-05.
 • Beckmann, Morten Klepp (2015). Noter til gjenfødelse - Dåpsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (4). s 391 - 414.
 • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
 • Beckmann, Morten Klepp (2012). «Men for oss er det én Gud, Faderen» Et kritisk blikk på Richard Bauckhams kristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (1). s 4 - 27.
 • Beckmann, Morten (2019). Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. ISBN: 978-82-02-66424-4. Cappelen Damm Akademisk. s 473.
 • Beckmann, Morten Klepp (2024). Bibelen i helt ny innpakning.
 • Beckmann, Morten Klepp (2024). Ny Bibel - Bibel 2024: Slaveri, Jesus og inkluderende språk.
 • Hammestad, Bjørn Olav; Beckmann, Morten (2023). Mener Jesu bønn er oversatt feil – foreslår denne endringen.
 • Beckmann, Morten; Larsen, Hannah Catharina; Lasko Sherko, Tagarani (2022). Ortodoksi og heresi – rett lære og vranglære.
 • Beckmann, Morten (2022). Bibelen er under revisjon.

Last changed: 15.02.2021 11:02