0
Jump to main content

Mette Fløystad Kvammen

Assistant Professor

Praksisansvarlig og koordinator for sosionomstudiet

 
Office:
53B215 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

 • Kvammen, Mette Fløystad (2014). Mellom fag og erfaring - møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 93 - 115.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2016). Brukerdeltakelse som grunnlag for læring? Brukerdeltakelse i undervisningen på sosionomutdanningen ved Universitetet i Agder i Sosionomutdanning på Sørlandet Festskrift ved 25-års jubileet 2016. ISBN: 978-82-8314-103-0. Portal forlag. s 206.
 • Bachke, Carl Christian; Quarles Van Ufford, Johanna Wilhelmina; Kvammen, Mette Fløystad (2012). Årbok for Veiledernettverket i Agder 2012. ISBN: 978-82-7117-720-1. Veiledernettverket i Agder, Universitetet i Agder. s 110.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). User Involvement in research and education in the social work education at the University of Agder.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). PUNKS in the system.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Fagersand, Terje; Andersen, Bente Storkaas; Christensen, Torkel (2018). Developing a structure of user-involvement in the social work education at the University of Agder, Norway Cooperation between the university and user-organizations.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Nielsen, Tabitha Wright (2018). Service users as supervisors in social work education – mending the gap of powerelations.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2017). User led supervision – a way to develop professional skills?.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2017). Experiences described by the students from supervision during work placement from service users.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2016). Brukerinvolvering i utdanningen fra student- og brukerperspektivet.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2015). Dialog-based meetings between social work students and people with user-experience – a way to develop knowledge and skills in Social Work?.

Last changed: 6.12.2018 11:12