0
Jump to main content

Merete Lund Fasting

Postdoctoral Research Fellow

 
Office:
I2087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Høyem, Jannicke; Fasting, Merete Lund (2019). Kunnskap i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 33 - 49.
 • Fasting, Merete Lund (2017). tha Magic of Outdoor Play: A Phenomenological Hermenetuc Approach. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. ISBN: 978-1-4739-2660-8. Sage Publications. 39. s 630 - 645.
 • Fasting, Merete Lund (2016). Det lekende friluftslivet. Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 65 - 81.
 • Løndal, Knut; Fasting, Merete Lund (2016). Magien i utetiden. Barndom i barnehagen: Læring. ISBN: 9788202473860. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 95 - 116.
 • Fasting, Merete Lund (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 10 (6). s 1 - 12. doi:10.7577/nbf.1431.
 • Fasting, Merete Lund (400). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn. ISSN: 0800-1669. (2). s 7 - 19.
 • Fasting, Merete Lund (2014). Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. På spor etter lek. ISBN: 978-82-321-0202-0. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 160 - 175.
 • Fasting, Merete Lund (2013). Lekens sanselighet. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 51 - 63.
 • Fasting, Merete Lund (2017). Barns utelek. ISBN: 9788215027272. Universitetsforlaget. s 138.
 • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. ISBN: 978-82-7099-717-6. Novus Forlag. s 263.
 • Fasting, Merete Lund (2018). Utelek og bevegelsesglede.
 • Fasting, Merete Lund (2018). En skatt i nåtid og fremtid.
 • Fasting, Merete Lund (2018). Barn fysisk aktivitet: Er idrettshallen blitt den nye gata?.
 • Fasting, Merete Lund (2018). Må ikke gjøre lekeplassen for trygg.
 • Fasting, Merete Lund (2018). Derfor er det viktig for barn å være utendørs.
 • Fasting, Merete Lund (2018). Barns utelek. Helsefremmende barnehager..
 • Fasting, Merete Lund (2018). Den magiske uteleken og bevegelsesglede..
 • Fasting, Merete Lund (2018). Den magiske uteleken. Refleksjoner rundt barn, bevegelse og lek..
 • Fasting, Merete Lund (2018). Education for sustainability in kindergarten.

Last changed: 21.06.2018 14:06