Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

May-Brith Ohman Nielsen

Professor

Please see personal homepage.

 
Office:
E2031A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Circulating Silence. The Reaction to Rachel Carson’s Book Silent Spring (1962) in Scandinavian Gardening Magazines. HoST - Journal of History of Science anf Technology. ISSN: 1646-7752. 14 (2). s 100 - 123. doi:https://doi.org/10.2478/host-2023-0013.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Introduction. Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. Introduksjon. s 1 - 16.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Living with Poison: Exploring Generations as Toxic Timescapes. Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. kapittel. s 21 - 45.
 • Søisdal, Åse Marie; Seines, Anne Mette; Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Rovdyr, gift, skudd og statistikk. En undersøkelse av lokale arkiver som kilde til problematisering av norsk skuddpremie- og rovdyrstatistikk. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 60 (3). s 111 - 134. doi:10.18261/heimen.60.3.2.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene. Årbok for Agder Vitenskapsakademi 2021. ISBN: 9788283901023. Novus Forlag. Introduksjon. s 11 - 13.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2021). Historisitet - historikernes kjernekompetanse og arbeidsfelt. Historikern i samhället - roller och förändringsmönster. ISBN: 9789178444564. Gidlunds förlag. artikkel. s 214.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2020). Syntheticising Scandinavia: The Introduction of Synthetic Pesticides to Scandinavian Gardens, 1945-1952. HoST - Journal of History of Science anf Technology. ISSN: 1646-7752.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Seines, Anne Mette (2018). Poison to the Beasts: Changing Poisons and Poisoning Practices in Campaigns to Kill Norwegian Birds and Mammals, 1845–1967. Environment and History. ISSN: 0967-3407. 25 (3). s 321 - 364. doi:10.3197/096734018X15217309861595.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Nielsen, May-Brith Ohman; Tobiasson, Tone Skårdal (2017). Environmental Literacy in the Wardrobe: Capacities for social action are based on language. Tvergastein. ISSN: 1893-5605. (12). s 64 - 71.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Bugs and Borders in historical studies.. Boundaries of History. ISBN: 978-82-304-0157-6. Scandinavian Academic Press. artikkel. s 109 - 183.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Innledning. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. kapittel. s 6 - 11.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Kverk krekene! Strategier for å selge liv og død til norske hageeiere 1945-1975. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. kapittel. s 12 - 45.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Medisin og historie på Agder. Glimt fra 1800-tallets vitenskapshistorie. Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. ISBN: 978-82-92712-95-5. Portal forlag. Artikkel. s 185 - 216.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Are you a ghost, Olav Riste? ANOTHER PERSPECTIVE ON HISTORY FAKES. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 91 (4). s 597 - 606.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Demokratikompetanser for den digitale offentligheten og det diskurtive demokratiet?. Skolen, nasjonen og medborgaren. ISBN: 978-82-519-2916-5. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel. s 127 - 153.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Ser du spøkelser, Olav Riste? - et annet perspektiv på historieforfalskning. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. (04). s 598 - 607.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Mennesker i historie, historie i mennesker: Hvorfor og hvordan undervise om emosjonelle og kontroversielle emner knyttet til Norge under den andre verdenskrig?. Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. ISBN: 978-82-15-01725-9. Universitetsforlaget. Artikkel. s 269 - 295.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Med på kjøpet? Historiske handlevogner i et læringsperspektiv. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 45 (2). s 135 - 149.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Et historiedidaktisk blikk på kildeterminologien. Kan historiefaget tjene på å reformulere sine «læresetninger»?. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 3 (86). s 369 - 387.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Ernst Ferdinand Lochmann (1820-1891): Medisinpioner og folkefiende. Årbok for Agder vitenskapsakademi 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 77 - 96.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Historiedidaktikk - et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende mennesker. Sigmund Ongstad (red.): Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget. s 146 - 162.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Analyse og fortelling. Ideportal. Norge og Verden etter 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8 - 40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historiebevissthet og erindringsspor. Undervisnings- og forskningserfa. ?. 45s 211 - 228.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historisk metode og kildegranskning. Ideportal. Norge og Verden etter 1850. Array. laerebok. s 8 - 40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Skutesteinen. - En gjestebok i stein. Nettportal. Det Norske Samlaget. laerebok.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Fagdidaktiske læringsprosesser. Nærrstudier av lærerstudenters faglige utvikling gjennom refleksjonsbaserte undervisningsformer. Fagdidaktikk på offensiven, i (red:) Nielsen, May-Brith Ohman, Rolf Tønnessen og Signe Mari Wiland. Høyskoleforlaget. s 126 - 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historieforståelse. ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historisk metode og kildegranskning. Ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8 - 30.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Oscar Wergeland og Ravnedalen. Romantisk park eller et romantiseringsprosjekt?. Wergeland i dag, red: Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Fotballklubben Radar 1977-2002. - En pioner for jentefotball. Jubilerumsskrift for FK Radar. Array. faglig_bok_institusjon. s 3 - 10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Historiens røst. Temahefte om historiekulturer i Norden. Historisk tidskrift (Sverige). ISSN: 0345-469X. 2 (2). s 221 - 242.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?. (3). s 11 - 35.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bonderegjeringen, høyreaktivismen og konfrontasjonen med arbeiderbevegelsen. Sentrum 2/2001. Senterpartiet. faglig_bok_institusjon. s 22 - 23.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Hvorfor historieskriving?. Sentrum 21/2001. Senterpartiet. faglig_bok_institusjon. s 20 - 21.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Ideologiske brytninger i bondebevegelsen i mellomkrigstida. Norsk landbrukshistorisk seminar, september 2000. Senter for bygdeforskning, NTNU.. faglig_bok_institusjon.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Høgskolen i Agder 1994-2000. Historisk oversikt over utviklingen av HIA fra høgskolefusjonen til 2000. Jubileumsskrift for Høgskolen i Agder. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Midt i sin tid. mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Midi i sin tid. Mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. Agderbenken: landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 68 - 88.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridsemne og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. Rottem, Øystein (red.): Norsk sakprosas hiostorie bd. 2. Array.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridstema og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. Norsk sakprosas historie. Universitetsforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Kildens kritikk. I Børressen, Myre og Stgu (red.): Historikerne som historie. ?. (14). s 127 - 140.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Muldens Evangelium. ?. (2).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1994). Framtid for den faglige frimodigheten?. HIFO-nytt. ISSN: 0802-3204. (3).
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Høeg, Ida Marie (2022). Årbok for Agder Vitenskapsakademi 2021. ISBN: 9788283901023. Novus Forlag. s 170.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. s 370.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Høeg, Ida Marie (2021). Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2020. ISBN: 978-82-8390-077-4. Novus Forlag. s 166.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). A Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics orders UDIES OF gREAT ePIDEMICS. Bugs AND bORDERS. ISBN: 978-1-4955-0314-6. Edwin Mellen Press. s 237.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Små paradiser. Hager gjennom et århundre.. ISBN: 978-82-8314-038-5. Portal forlag. s 432.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. s 199.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie etter 1914. ISBN: 9788203236778. Aschehoug & Co. s 304.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie 1840-1914. ISBN: 9788203236778. Aschehoug & Co. s 247.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. ISBN: 9788245006872. Fagbokforlaget. s 433.
 • Thon, Jahn Holljen; Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Wergelandenes Kristiansand. ISBN: 9788299785501. Wergelandselskapet.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Arbeidsportal. Verdenshistorie og norgeshistorie. ISBN: 9788252168044. Det Norske Samlaget. s 19.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. ISBN: 9788252167825. Det Norske Samlaget. s 63.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. ISBN: 9788252167825. Det Norske Samlaget. s 63.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Supphellen, Steinar (2005). Biskop Gunnerus - Samfunn og vitenskaper på 1700-tallet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 160.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari; Tønnessen, Rolf Th. (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Norge etter 1850. ISBN: 8252157890. Det Norske Samlaget. s 265.
 • Tønnessen, Rolf; Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. HøyskoleForlaget. s 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bondekamp om markedsmakt. Senterpartiets historie 1920-1959. ISBN: 8252154344. Det Norske Samlaget. s 413.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Presenting Toxic Timescapes, new book release by Müller and Ohman Nielsen.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Mustad, Jan Erik; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2022). Colletts kafé: "Hva gjør det med mennesker og samfunn å oppleve en pandemi?" (Intervju m/May-Brith Ohman Nielsen. Intervjuet av Agnes-Margrethe Bjorvand og Erik Mustad.).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Plastics and plastic waste in a fluid world..
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Smittevern på 1800-tallet.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Spraying the woods. Pesticides in the forests.

Last changed: 29.05.2019 10:05